Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

22/05/2018

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chiều ngày 17/5/2018, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đổi mới lề lối làm việc và việc vận dụng trong hoạt động Thi hành án dân sự".
Tham dự buổi sinh hoạt có 25/26 đồng chí đảng viên và 5/5 quần chúng của Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng chủ trì buổi sinh hoạt.
         Mờ đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư Chi bộ đã trình bày những nội dung cơ bản của việc học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ đề trọng tâm của buổi sinh hoạt là“Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đổi mới lề lối làm việc và việc vận dụng trong hoạt động Thi hành án dân sự” ,trong đó, đi sâu phân tích, minh họa làm rõ thêm tư tưởng, phong cách của Bác về vấn đề đổi mới lề lối làm việc và việc vận dụng trong hoạt động Thi hành án dân sự; đồng thời, đề nghị đảng viên, quần chúng tham dự sinh hoạt tiến hành liên hệ, trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức trong việc đổi mới lề lối làm việc, trước hết là việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, sử dụng hiệu quả giờ làm việc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao.


Đ/c Nguyễn Tuyên, Bí thư Chi bộ triển khai nội dung chủ đề tại buổi sinh hoạt. 
 
      

Đảng viên đại diện Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS tham luận tại buổi sinh hoạt    

       Tiếp đó, đảng viên đại diện Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án đã tham luận với chủ đề “đổi mới lề lối làm việc trong công tác tổ chức thi hành án dân sự, hành chính”; Phòng kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo tham luận với chủ đề “đổi mới lề lối làm việc trong công tác tiếp công dân”; Phòng Tổ chức cán bộ tham luận với chủ đề “đổi mới lề lối làm việc trong công tác tổ chức cán bộ”; Văn phòng Cục tham luận về vấn đề “vận dụng tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc thực hiện cơ chế một cửa tại đơn vị”.
 
        Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ đã biểu dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung của các đồng chí đảng viên đại diện các phòng chuyên môn. Đồng chí nhấn mạnh, thông qua nội dung chuyên đề sinh hoạt tại Chi bộ hôm nay đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về những giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc đề đổi mới lề lối làm việc, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, sử dụng hiệu quả giờ làm việc. Đồng thời yêu cầu đảng viên, quần chúng của Chi bộ tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, mỗi đảng viên, công chức, người lao động cần đề ra những giải pháp, việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ, chức trách, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ, cơ quan ngày càng trong sạch vững mạnh.
 
 

Các tin đã đưa ngày: