Sign In

Triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp thi hành án dân sự

28/01/2023

(PLVN) - Từ đầu năm công tác đến nay, các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) địa phương đã triển khai các giải pháp quyết liệt, phù hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Tập trung xác minh, phân loại án chính xác

Là địa bàn có lượng việc và lượng tiền lớn của cả nước, thời gian qua, để nâng cao hiệu quả công việc, đảm bảo việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được kịp thời, Cục THADS thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, Lãnh đạo Cục đã quyết liệt chỉ đạo tập trung giải quyết hồ sơ thi hành án, trong đó có các vụ việc liên quan đến hình sự về kinh tế, tham nhũng, án tín dụng ngân hàng, vụ việc có giá trị thi hành lớn; sát sao chỉ đạo, kịp thời chấn chỉnh các chấp hành viên tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định giá, bán đấu giá và các trình tự, thủ tục thi hành án.

Trong 2 tháng đầu năm 2023, trong số có điều kiện, các cơ quan THADS Hà Nội đã thi hành xong 3.895 việc, đạt tỷ lệ 23,30%. Về tiền, trong số có điều kiện thi hành xong là 1.876.782.529 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 6,88%.
 

Thời gian tới, một trong những giải pháp được Lãnh đạo Cục xác định đó là nâng cao hơn nữa vai trò người đứng đầu, tránh hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm, gắn trách nhiệm với công tác chỉ đạo, điều hành để tạo chuyển biến tích cực trong công tác phối hợp nội bộ cơ quan và với các cơ quan, ban ngành khác.

Về công tác chuyên môn, tiếp tục thực hiện xác minh, phân loại án có điều kiện, chưa có điều kiện chặt chẽ, chính xác để có căn cứ giải quyết tiếp theo. Đối với những vụ việc tồn đọng, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế giải quyết dứt điểm; xây dựng kế hoạch giải quyết án cụ thể đối với án theo đơn, đặc biệt đối với án tín dụng ngân hàng có kế hoạch từng hồ sơ trình Chi cục trưởng phê duyệt. Tăng cường giám sát tác nghiệp của Chấp hành viên, đẩy nhanh tiến trình giải quyết án, không để việc án chậm tổ chức thi hành do lỗi chủ quan của Chấp hành viên, dẫn đến phát sinh các khiếu nại của đương sự.

Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát bảo đảm hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tuân thủ đúng pháp luật, xem xét ký hợp đồng với tổ chức có uy tín. Nếu để xảy ra vi phạm thì xem xét theo trách nhiệm cụ thể của từng người trong quá trình ký hợp đồng và tổ chức thực hiện hợp đồng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Chi cục trưởng trong thực hiện giám sát quá trình tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản. Trường hợp tổ chức bán đấu giá có dấu hiệu vi phạm thì Chấp hành viên phải kịp thời báo cáo lãnh đạo để kiểm tra và xử lý theo quy định.

Nhờ làm tốt công tác rà soát, phân loại và tổ chức thi hành án ngay từ đầu năm công tác, kết quả THADS 3 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Tuyên Quang tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, về việc đạt tỷ lệ 58,33%, tăng 3,35% so với cùng kỳ năm 2022. Về tiền, đạt tỷ lệ 23,81, tăng 5,19% so với cùng kỳ năm 2022. Trên địa bàn tỉnh không có vụ việc THADS bức xúc, kéo dài, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự hay khiếu nại, tố cáo.

Tuy nhiên, số việc, tiền có điều kiện đang thi hành chuyển kỳ sau còn nhiều (781 việc tương ứng 70.370.964.000 đồng). Ngoài ra, công tác THADS còn gặp khó khăn do người phải thi hành án có tài sản là nhà đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có trường hợp người phải thi hành án không kê khai để đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên khó khăn, không thể kê biên, xử lý tài sản để đảm bảo thi hành án. Tài sản kê biên chưa bán được hoặc đang chờ Tòa án giải quyết vụ kiện mới về phân chia tài sản chung.

Để khắc phục khó khăn trên, một trong các giải pháp được các cơ quan THADS Tuyên Quang đề ra đó là yêu cầu Chấp hành viên thật sự quyết liệt trong công tác xác minh, phân loại án và giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành dẫn đến vụ việc thi hành kéo dài chưa thi hành xong phải chuyển sang kỳ sau.

Tập trung giải quyết việc thi hành án, đôn đốc, xác minh, phân loại việc thi hành án và thực hiện quy trình tổ chức thi hành án đúng quy định; giải quyết cơ bản những vụ việc có điều kiện, có biện pháp giải quyết phù hợp những vụ việc chưa có điều kiện thi hành. Kiên quyết tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng đương sự cố tình chây ỳ. Nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng.

Những tháng đầu năm 2023, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ công tác. Theo đó, công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng đi vào nền nếp; tổ chức bộ máy tại các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục được củng cố kiện toàn, kỷ cương, kỷ luật hành chính không ngừng được tăng cường; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được triển khai áp dụng tiến tới đáp ứng yêu cầu “Chính phủ điện tử”; công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm.
 

Hiện nay Cục đang thi hành 8 vụ việc án hình sự về kinh tế tham nhũng tương ứng với số tiền gần 90 tỷ, trong đó có 2 việc thi hành án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi. Hầu hết người phải thi hành đang thi hành án phạt tù dài hạn và không có tài sản để thi hành án, những trường hợp xử lý được tài sản hầu hết là do quá trình cơ quan điều tra thu giữ hoặc kê biên. Trong những tháng tiếp theo của năm 2023, Cục sẽ tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ thi hành án đối với những việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, án thu cho ngân sách Nhà nước và đặc biệt chú trọng thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Cùng với đó, tập trung giải quyết các vụ án phức tạp, kéo dài. Đẩy mạnh công tác xác minh, phân loại án, tập trung tổ chức thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là những vụ việc có giá trị lớn phải thi hành, án liên quan đến tín dụng ngân hàng, kinh doanh thương mại và những vụ án có điều kiện trên 1 năm đang thi hành.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin

Tại Nghệ An, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp mà kết quả 3 tháng đầu năm 2023 đạt được cao hơn cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, đã thi hành xong 4.019 việc, đạt 48,51%, cao hơn cùng kỳ 820 việc và 4,78% về tỷ lệ; tương ứng thi hành xong 157.896.847.000 đồng, đạt 13,98%, cao hơn cùng kỳ 50.640.970.000 đồng và 1,94% về tỷ lệ. Các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ án lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được kết quả khá khả quan.

Nhìn nhận công tác THADS trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, do vậy, để nâng cao kết quả, tỷ lệ thi hành án, các cơ quan THADS Nghệ An sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, án lớn, án liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tại các Chi cục THADS.
 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, cơ chế một cửa và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đường dây nóng, công khai và thực hiện trả kết quả thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột xuất, thực hiện tốt cơ chế hậu kiểm đảm bảo thi hành nghiêm kết luận kiểm tra. Thực hiện tốt công tác theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, lựa chọn những vụ việc khó khăn, vướng mắc, bất cập điển hình để hướng dẫn thống nhất chung trong toàn tỉnh; nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác này, kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn áp dụng pháp luật THADS.

Còn tại Tây Ninh, nhờ tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kỷ cương, hành chính được giữ vững, kết quả thi hành án toàn tỉnh trong những tháng đầu năm đạt được khá khả quan. Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo các ban ngành phối hợp, hỗ trợ công tác THADS đạt kết quả. Cục THADS tỉnh tích cực, chủ động trong công tác tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh chỉ đạo công tác phối hợp THADS.

Tuy nhiên, một số Chi cục THADS đạt kết quả thi hành xong còn thấp, công tác số hóa hồ sơ, cập nhật hồ sơ thi hành án, hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo lên phần mềm tại một số đơn vị chưa kịp thời… Vì vậy, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS cũng là giải pháp được các cơ quan THADS Tây Ninh chú trọng thực hiện.

Theo đó, các cơ quan THADS sẽ tập trung số hóa hồ sơ trong hoạt động công vụ; quản lý, vận hành tốt Trang Thông tin điện tử Cục THADS và các phần mềm nghiệp vụ. Cùng với đó, đôn đốc giải quyết thi hành án có điều kiện đảm bảo tiến độ, chỉ được được giao; tổ chức thi hành án đối với các vụ việc trọng điểm, án liên quan tổ chức tín dụng, ngân hàng; kịp thời kiểm tra, chỉ đạo các Chấp hành viên cập nhật đầy đủ kết quả tổ chức thi hành án; cung cấp đầy đủ thông tin trên Cổng thông tin điện tử đấu giá tài sản. Áp dụng có hiệu quả phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng và thông tin ngăn chặn.


Theo báo pháp luật việt nam

Các tin đã đưa ngày: