Sign In

Viện KSND huyện Yên Sơn trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án huyện

12/07/2022

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, từ ngày 05 đến ngày 08/7/2022, Viện KSND huyện Yên Sơn phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Sơn tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/6/2022.
Kết quả trực tiếp kiểm sát nhận thấy: Bên cạnh kết quả đã đạt được như thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự trong công tác thụ lý, tổ chức thi hành án, phân loại điều kiện, thu, chi, thanh toán tiền thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn còn một số tồn tại, vi phạm, thiếu sót cần khắc phục đó là: còn 01 hồ sơ thi hành án dân sự Chấp hành viên chậm xác minh điều kiện thi hành án, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014); còn một số biên bản xác minh, giải quyết chưa ghi đầy đủ thành phần tham gia; số sách còn một số cột mục chưa cập nhật kịp thời, đầy đủ các thông tin về kết quả thi hành án dân sự.

Toàn cảnh buổi công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự.
 
Kết thúc cuộc kiểm sát, ngày 08/7/2022, Viện KSND huyện Yên Sơn đã công bố Kết luận, trong đó có nội dung kiến nghị đối với nội dung vi phạm nêu trên, yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn khắc phục những vi phạm trên.
 
                                Tin: Nguyễn Văn Tùng
Ảnh: Hoàng Nghĩa Bình


Theo Cổng Thông tin điện tử VKSND tỉnh Tuyên Quang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: