Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tham gia Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022.

16/02/2022

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tham gia Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022.
Hòa trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, sáng ngày 12/02/2022 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố cùng các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, các xã, phường và nhân dân trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tham gia Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022 tại khu vực đồi Vi Ba, tổ 10, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang theo Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 21/01/2022  của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và  Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
 
            Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, được Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tích cực tham gia vào các dịp tết đến, xuân về do UBND thành phố  tổ chức, phát động hằng năm. Công chức, người lao động trong Chi cục ai cũng ý thức và hiểu rõ việc thực hiện lời Bác Hồ vì lợi ích trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu, gắn với việc tạo cảnh quan môi trường xanh sạch tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho mỗi người dân về lợi ích to lớn và giá trị nhân văn của việc trồng cây gây rừng, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
 
      
 
            Ngay sau lễ phát động, công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự thành phố cùng các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, các xã, phường đã tiến hành  trồng cây Keo lai mô theo các địa điểm, vị trí đã được phân công, mở màn cho phong trào trồng cây gây rừng năm 2022, góp phần vào mục tiêu phấn đấu trồng trên 210 ha rừng trong năm 2022 của thành phố Tuyên Quang./.
 
 
Ma Hiền- Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang

Các tin đã đưa ngày: