Sign In

Chi đoàn Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2019

31/03/2017

Chi đoàn Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2019
Thực hiện Kế hoạch của Thành đoàn Tuyên Quang, chiều 22/3/2017 Chi đoàn thanh niên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2019. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Cao Trọng Thủy- Bí thư Chi bộ, đồng chí Đỗ Hồng Thủy- Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Chẩu Yến Chi - Thành đoàn Tuyên Quang, các đồng chí đại diện cho tổ chức Công đoàn, Chi hội Luật gia Chi cục Thi hành án dân sự và có mặt đầy đủ 7 đoàn viên Chi đoàn.
        Đại hội đã được nghe đồng chí Hồ Kim Anh, Phó Bí thư Chi đoàn trình bày dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Chi đoàn trong nhiệm kỳ lâm thời 2015-2017 và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành. Báo cáo đã nêu rõ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự và Thành đoàn Tuyên Quang, trong nhiệm kỳ lâm thời, Chi đoàn đã đạt được những kết quả nhất định, đặc biệt là các hoạt động phong trào như: Phong trào “ Ngày thứ bẩy tình nguyện.” “ Ngày chủ nhật xanh”; tham gia hoạt động đắp đất phía sau Tượng đài “ Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang; tham gia chương trình hiến máu nhân đạo “giọt hồng xứ Tuyên”…Báo cáo cũng nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ mới.
 

Phát biểu tham luận tại Đại hội
 
          Đại hội đã được nghe 3 ý kiến phát biểu, thảo luận của các đoàn viên trong chi đoàn, các ý kiến đều cơ bản nhất trí với đánh giá về kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đóng góp, đề xuất những giải pháp để nâng cao hoạt động của chi đoàn và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của chi đoàn trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
         Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Hồng Thủy, Phó Bí thư Chi bộ đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù trong giai đoạn lâm thời, Ban chấp hành chỉ có 02 đồng chí nhưng các đồng chí đã cố gắng bám sát sự chỉ đạo của Thành đoàn, cấp ủy Chi bộ, tập hợp các đoàn viên đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm hoạt động có hiệu quả các nhiệm vụ theo đúng Điều lệ và yêu cầu của Thành đoàn thể hiện trên các mặt hoạt động của  công tác Đoàn vầ phong trào thanh niên, đồng thời đồng chí đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chi đoàn, trong đó cần đổi mới nội dung, chủ động, sáng tạo và đa dạng hóa các hoạt động của Chi đoàn nhằm phát huy trí tuệ và tài năng của đoàn viên để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2019.
       Với tinh thần khách quan, dân chủ, đúng quy định, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 02 đồng chí.
      1- Đồng chí Hồ Kim Anh – Bí thư chi đoàn
      2- Đồng chí Ma thị Hiền – Phó Bí thư chi đoàn
     Đại hội cũng bầu đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết của Chi đoàn tham dự Đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Tuyên Quang lần thứ XXII gồm: Đ/c Hồ Kim Anh – Bí thư chi đoàn, đại biểu chính thức; đ/c Ma thị Hiền – Phó Bí thư chi đoàn, đại biểu dự khuyết.
 
           
Chi đoàn chi cục Thi hành án dân sự thành phố TQ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: