Sign In

Quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tại cơ quan Thi hành án dân sự và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS, THAHC

26/03/2021

Ngày 22/3/20201, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành Quyết định số 94/QĐ-VKSTC ban hành Quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tại cơ quan Thi hành án dân sự và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS, THAHC. Trang TTĐT của Cục xin đăng tải để các đơn vị, công chức trong ngành nghiên cứu, phối hợp.
Các tin đã đưa ngày: