Sign In

Quyết định - Về việc Ban hành bổ sung Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2023 - 827/QĐ-TCTHADS ngày 24/8/2023

29/08/2023

Thực hiện Chương trình hành động số 87-CTr/BCSĐ ngày 28/6/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự giai đoạn 2023-2026; Quyết định số 1081/QĐ-BTP ngày 22/6/2023 của Bộ Tư pháp về ban hành bổ sung Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Thành viên BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng cục THADS bổ sung Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
File đính kèm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: