Sign In

Sinh hoạt Chi bộ tháng 8

05/08/2016

Chiều ngày 4/8/2016, Chi bộ Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ tháng 8 với sự tham dự của toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ. Đồng chí Phó Bí Thư Chi bộ Nguyễn Thị Kim Yến - Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì buổi sinh hoạt.
Tại buổi sinh hoạt, thay mặt BCH Chi ủy Chi bộ đồng chí Nguyễn Minh Thùy - Ủy viên - Phó trưởng phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 của Chi bộ. Qua thảo luận, các đảng viên đã có một số ý kiến đóng góp vào nội dung báo cáo. Cũng tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Minh Thùy đã phổ biến tới Chi bộ một số văn bản của Cấp ủy cấp trên, đặc biệt là Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 11/7/2016 về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Bên cạnh đó, các đảng viên trong Chi bộ cũng đã được Chi Bộ thông báo một số tin tức thời sự nổi bật của ngành, của tỉnh, trong nước và quốc tế diễn ra trong tháng 7.
 Kết thúc buổi sinh hoạt, Phó bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Kim Yến đã kết luận một số nội dung cần lãnh, chỉ đạo và thực hiện trong tháng 8 năm 2016, đặc biệt là nội dung về tập trung thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chuyên môn được giao, về việc kiện toàn các tổ chức chính trị trong cơ quan và thực hiện sinh hoạt chuyên đề tháng 8 với chủ đề "tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng Đảng".
Thu Hà
(Phòng nghiệp vụ)

Các tin đã đưa ngày: