Sign In

Chi cục THADS huyện Sông Lô nỗ lực giảm án tồn đọng, án tín dụng ngân hàng

12/07/2023

Là một huyện miền núi, với hơn 30% là đồng bào dân tộc thiểu số; trình độ nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội ngày có diễn biến phức tạp. Số vụ việc án phải thi hành hàng năm cũng tương đối lớn. Song với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, chấp hành viên của đơn vị, chi cục THADS huyện Sông Lô đã khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nỗ lực giảm án tồn đọng góp phần đảm bảo quyền lợi của công dân và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.
 Năm 2022, Chi cục thi hành án dân sự huyện Sông Lô ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực. Việc phân loại số việc có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành bảo đảm chính xác, đúng pháp luật, làm căn cứ để thi hành dứt điểm, đạt hiệu quả. Đơn vị đã giải quyết xong đạt tỉ lệ về việc là 86,90% / 83,7% vượt so với chỉ tiêu giao 3,2% ; về tiền đạt 51,03%/ 42,5% vượt so với chỉ tiêu giao 8,53%.
9 tháng đầu năm 2023, Tổng số phải thi hành là 582 việc với hơn 17,9 tỷ đồng trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong là 401 việc với hơn 5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ về việc 83,02%/ 85% chỉ tiêu giao; về tiền đạt 43,27%/ 47%
 
Hội nghị phối hợp giữa Chi cục và Viện kiểm sát trong công tác giải quyết án
 
Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Sông Lô kiểm tra hồ sơ thi hành án
 
Để nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc, Chi cục đã ra quyết định giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Chấp hành viên, yêu cầu các Chấp hành viên trong đơn vị xây dựng kế hoạch giải quyết những việc có điều kiện chuyển kỳ sau với mục tiêu rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; thường xuyên chỉ đạo, điều hành nhằm triển khai thực hiện chỉ tiêu. Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo Chấp hành viên thực hiện tốt công tác rà soát, phân loại án, tham mưu cho Ban chỉ đạo THADS huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Chi cục để giải quyết một số vụ việc khó khăn phức tạp tồn đọng kéo dài. Hàng tháng, các chấp hành viên báo cáo rõ các vụ án phức tạp, có số tiền lớn, khó thi hành để lãnh đạo Chi cục nắm được để có phương án chỉ đạo thực hiện, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh. Cùng với đó, đơn vị tăng cường công tác vận động, giáo dục, thuyết phục hòa giải trong thi hành án, đây được coi là biện pháp chủ yếu trong quá trình tổ chức thi hành án của đơn vị. Đồng thời, phối hợp tốt với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp trong công tác xét miễn, giảm thi hành án, đặc biệt đã  phối hợp với Tòa án nhân dân thực hiện tốt việc thu tiền tại phiên tòa trong quá trình xét xử các vụ án hình sự.
Đồng chí Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Sông Lô chỉ đạo cán bộ công chức: Chi cục luôn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan THADS nói riêng và pháp luật nói chung; tăng cường động viên thuyết phục những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến THADS để họ hiểu, tự giác thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án, từ đó hạn chế tối đa các vụ việc cưỡng chế thi hành án và đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác THADS, đối với những vụ việc phức tạp kéo dài, hay những đối tượng chây ì không chịu chấp hành thì đơn vị đã chủ động xin ý kiến Ban chỉ đạo của huyện, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành giao tài sản đảm bảo theo quy định của pháp luật. từ đầu năm đến nay đã tiến hành giao tài sản 2 việc về chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, tổ chức thi hành xong 03 việc án tín dụng ngân hàng với số tiền là 2.663.577.000đ. Kết quả giải quyết các vụ việc được giao chỉ tiêu bằng sản phẩm: Đã giải quyết xong 1/3 việc.
Trong việc xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở, toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị luôn đề cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị. Để làm tốt công tác THADS trên địa bàn lực lượng cán bộ thi hành án phải nắm vững kiến thức pháp luật nói chung và kiến thức pháp luật về thi hành án nói riêng. Đồng thời tùy từng vụ việc, từng đối tượng, từng địa bàn để phân công cán bộ tổ chức vận động, giáo dục, thuyết phục hòa giải phù hợp. Nhờ đó, công tác THADS trên địa bàn huyện có sự chuyển biến mạnh mẽ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho Nhà nước, công dân và tổ chức xã hội. Đồng chí Dương Quốc Biên – Phó Chi cục THADS huyện Sông Lô chia sẻ: “Là 1 chấp hành viên thực hiện THADS trên địa bàn bản thân tôi cũng luôn phải nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan; bám sát cơ sở được phân công chủ động, sáng tạo trong công tác, đồng thời tạo sự gắn kết với cơ sở để tranh thủ sự ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ của cơ sở; nghiên cứu kỹ hồ sơ, đối tượng để có biện pháp tuyên truyền giáo dục cho phù hợp để cho đối tượng phải thi hành án thực hiện các bản án theo đúng  quy định”
Bên cạnh đó, Chi cục THADS huyện đã tiến hành đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của lãnh đạo chi cục, từng bước chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức. Đơn vị xây dựng quy chế, lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật,.Yêu cầu của công dân được trả lời, hướng dẫn và giải quyết kịp thời, các đơn thư khiếu nại, tố cáo về hoạt động thi hành án thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục đều được giải quyết dứt điểm.
Để làm tốt hơn nữa công tác THADS trên địa bàn trong thời gian tới, nhất là giải quyết những vụ việc trọng điểm đơn vị Chi cục THADS huyện Sông Lô cũng đề ra nhiều giải pháp thiết thực như: chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc kéo dài;  Tất cả cán bộ, nhân viên, Chấp hành viên cơ quan đều tự nguyện ký kết giao ước, đăng ký thi đua. Mỗi cán bộ, chấp hành viên, nhân viên  đều được phân công nhiệm vụ một cách hợp lý, phù hợp với năng lực từng người như phân công theo địa bàn xã, thị trấn để cán bộ, chấp hành viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác, đồng thời tạo sự gắn kết với cơ sở để tranh thủ sự ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ của cơ sở. Qua đó giải quyết dứt điểm nhiều án tồn, phức tạp, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xứng đáng với niềm tin là cơ quan thi hành pháp luật dân sự của người dân tại địa phương.

                            Ngô Tiến Đông
Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Sông Lô
 

Các tin đã đưa ngày: