Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện Quyết định số 692/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp

04/08/2017

     Thực hiện Quyết định số 692/QĐ-BTP ngày 19/5/2017 của Bộ Tư pháp, ngày 01/8/2017, Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Công văn số 1078/CTHADS-VP về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Tư pháp đối với các TTHC trong lĩnh vực THADS.
     Việc triển khai thực hiện Quyết định 692 của Bộ Tư pháp nhằm hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. Theo đó, có tổng cộng 15 TTHC trong lĩnh vực THADS cấp tỉnh, cấp huyện được công bố thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Cụ thể: có 03 TTHC không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích gồm: (1) Trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự; (2) trả lại tài sản, giấy tờ tạm giữ để thi hành án; (3) thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án. Và 12 TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích gồm: (1) xác nhận kết quả thi hành án; (2) yêu cầu thay đổi chấp hành viên; (3) yêu cầu biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án; (4) yêu cầu định giá tài sản khi có thay đổi giá tại thời điểm thi hành án; (5) đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu, nộp ngân sách nhà nước; (6) quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu; (7) đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án; (8) đề nghị miễn, giảm phí thi hành án; (9) yêu cầu định giá lại tài sản thi hành án; (10) nhận tài sản đã kê biên để trừ vào tiền được thi hành án; (11) giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (lần 1, lần 2); (12) giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự.
     Bên cạnh đó, các TTHC đã được niêm yết tại  trụ sở cơ quan thi hành án dân sự. đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan thi hành án nhưng có yêu cầu được nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thì cơ quan THADS tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc ủy quyền của tổ chức, cá nhân cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện việc chuyển trả kết quả giải quyết TTHC; nếu tổ chức cá nhân đề nghị thì cơ quan THADS có thể thu hộ tiền cước phí để chuyển trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích.
      Như vậy, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC có thể gửi hồ sơ, giấy tờ đến cơ quan Thi hành án dân sự và nhận kết quả qua dịch vụ chính bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính nếu có nhu cầu. Việc thực hiện tiếp nhận tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích này sẽ giúp người dân giảm thời gian đi lại và chi phí thực hiện TTHC; đảm bảo việc giải quyết các TTHC nhanh, thuận tiện, tiết kiệm, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính và cải cách TTHC.

Đỗ V. Hùng – Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: