Sign In

Thực hiện mô hình dân vận khéo trong thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Bình Xuyên

27/04/2023

Bình Xuyên là địa bàn phát triển kinh tế lớn của tỉnh với 2 khu công nghiệp lớn, nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn. Tốc độ phát triển kinh tế của địa bàn gắn liền với sự gia tăng của các vụ việc THADS phải tổ chức thi hành. Hiện Bình Xuyên đang phải tổ chức thi hành với gần 1.000 việc và trên 200 tỷ/năm (đứng thứ nhất về tiền và thứ 3 về việc phải thi hành trong toàn tỉnh) với nhiều vụ việc có giá trị thi hành lớn, phức tạp trên địa bàn.
Năm 2023, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt và hiệu quả của Cục THADS tỉnh; Huyện ủy - UBND huyện và của Cấp ủy, Chính quyền địa phương trong việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ bằng sản phẩm, xử lý dứt điểm vụ việc cụ thể; Với quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác thi hành án đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu được giao.
Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, Chi cục THADS huyện Bình Xuyên đã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu nhiệm vụ bằng sản phẩm đến từng vị trí việc làm trong cơ quan; xây dựng Kế hoạch phát động các phong trào thi đua lập thành tích hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong đó có Kế hoạch xây dựng mô hình dân vận khéo trong THADS với mục tiêu là phát huy vai trò của Tổ dân vận khéo trong THADS, tranh thủ sự ủng hộ, ảnh hưởng của những cá nhân có uy tín, có ảnh hưởng trong cộng đồng dân cư, dòng họ để vận động, thuyết phục các bên đương sự, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác THADS nhằm nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động và toàn thể Nhân dân nhất là đối với các vụ việc thi hành án phức tạp, án khó khăn, có khiếu nại tố cáo kéo dài ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Kết quả, 6 tháng đầu năm công tác 2023 Bình Xuyên đã giải quyết dứt điểm 02 vụ việc khó khăn phức tạp kéo dài, nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo là vụ Q-Đ (Thanh Lãng) và vụ Công ty NY (Hương Canh) là vụ việc khó khăn phức tạp kéo dài nhiều năm đã có chỉ đạo của tỉnh, của huyện và là vụ việc được tỉnh ủy giao chỉ tiêu bằng sản phẩm cho người đứng đầu huyện ủy, UBND huyện.
Cụ thể với vụ việc điển hình của mô hình dân vận khéo trong THADS trên địa bàn đó là việc giải quyết dứt điểm đơn thư và việc thi hành án của ông TMQ, địa chỉ: Tổ dân phố Đầu Làng, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cụ thể như sau:
Theo Bản án số 18/2020/DSST ngày 02/10/2020 của Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 260/QĐ-CCTHADS ngày 07/01/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Xuyên: “Buộc ông LVĐ phải tháo dỡ máng thu nước mưa bằng tôn (kích thước 5m x 30cm) tiếp giáp giữa hai nhà. Lắp đặt máng thu nước, 01 (một) tấm proximăng (kích thước 60cm x 1,2m) và 01 (một) tấm proximăng (kích thước 40cm x 1,2m) trên mái công trình phụ cạnh bồn nước sao cho không để nước mưa nhà mình chảy xuống bất động sản liền kề”.
Xét yêu cầu đình chỉ thi hành án của ông TMQ, ngày 02/11/2021 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Xuyên đã ban hành Quyết định đình chỉ thi hành án số 01/QĐ-CCTHADS, đình chỉ thi hành án một phần đối với ông LVĐ phải lắp đặt máng thu nước, 01 (một) tấm proximăng (kích thước 60cm x 1,2m) và 01 (một) tấm proximăng (kích thước 40cm x 1,2m) trên mái công trình phụ cạnh bồn nước sao cho không để nước mưa nhà mình chảy xuống bất động sản liền kề.
Như vậy, nghĩa vụ thi hành án của ông LVĐ còn phải thực hiện việc “Tháo dỡ máng thu nước mưa bằng tôn (kích thước 5m x 30cm) tiếp giáp giữa hai nhà (ông LVĐ và ông TMQ)”.
Quá trình tổ chức việc thi hành án Cơ quan thi hành án đã thực hiện trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và nhiều lần phối hợp cùng chính quyền địa phương đôn đốc, vận động thuyết phục để người phải thi hành án tự nguyện thi hành án nhưng không đạt kết quả do đương sự không hợp tác, mâu thuẫn giữa bên được thi hành án và bên phải thi hành án quá lớn.
Để bản án được thi hành dứt điểm, đảm bảo quyền lợi cho đương sự, tránh đơn thư kéo dài, Chi cục THADS huyện Bình Xuyên đã ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện công việc số 01/QĐ-CCTHADS và ngày 15/11/2021 và Thông báo về việc cưỡng chế thi hành án, đồng thời đã tống đạt cho ông LVĐ theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên ông Đ không thực hiện nên Chi cục THADS huyện Bình Xuyên đã lập Biên bản vi phạm hành chính về việc không thực hiện nghĩa vụ theo Quyết định cưỡng chế thi hành án, hành vi vi phạm hành chính, báo cáo đề xuất Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông LVĐ với số tiền 3.000.000đ.
 Với mục tiêu đảm bảo Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành trên thực tế, tránh đơn thư khiếu nại vượt cấp, kéo dài, Chi cục THADS huyện Bình Xuyên xây dựng Kế hoạch cưỡng chế đối với ông LVĐ, Kế hoạch cưỡng chế được Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện Bình Xuyên phê duyệt. Công an huyện Bình Xuyên đã xây dựng phương án bảo vệ cưỡng chế, định ngày cưỡng chế, họp bàn cưỡng chế với lực lượng huy động dự kiến trên 100 người.
Thực hiện chủ trương chỉ đạo của Cục THADS và BCĐ THADS huyện về việc đề cao vai trò của công tác dân vận trong THADS để hạn chế tối đa các vụ việc phải cưỡng chế, gây ảnh hưởng đến an ninh và trật tự an toàn xã hội ở địa phương; Chi cục THADS huyện đã tham mưu cho BCĐ THADS huyện ban hành Quyết định số 988/QĐ-BCĐ THADS ngày 07/4/2023 thành lập tổ tuyên truyền, vận động thi hành án dân sự trong vụ ông LVĐ và ông TMQ với 10 thành viên do 01 lãnh đạo Chi cục THADS là Tổ trưởng và các thành viên tham gia là đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện, lãnh đạo UBND Thị trấn Thanh Lãng, đại diện các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, đặc biệt BCĐ THADS đã vận động, thuyết phục đưa 01 cá nhân là người có uy tín, ảnh hưởng trong gia đình, dòng họ và khu phố của người phải thi hành án vào Tổ tuyên truyền vận động để cùng với cơ quan THADS, chính quyền địa phương làm công tác dân vận đối với gia đình người phải thi hành án.
Sau 3 ngày và nhiều lượt vận động, thuyết phục với tinh thần trách nhiệm, lắng nghe, thấu hiểu của Tổ tuyên truyền đã phân tích cho gia đình người phải thi hành án hiểu về nghĩa vụ chấp hành Bản án; những hệ lụy của việc không chấp hành Bản án để phải tổ chức cưỡng chế sẽ ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị của các thành viên trong gia đình (Tổ tuyên truyền đã liên hệ với cơ quan nơi có thành viên của gia đình người phải thi hành án công tác đề nghị phối hợp vận động thuyết phục và đã nhận được sự phối hợp rất tích cực). Ngày 10/4/2023 gia đình ông LVĐ đã tự nguyện tháo dỡ máng thu nước mưa bằng tôn (kích thước 5m x 30cm) tiếp giáp giữa hai nhà theo Quyết định của Bản án và Quyết định thi hành án mà không phải tổ chức cưỡng chế.
Như vậy, việc ông LVĐ phải thi hành án theo quyết định của Bản án đã thực hiện xong, quyền lợi của người được thi hành án đã được bảo đảm, chấm dứt kiếu nại, khiếu kiện vượt cấp của các bên đương sự.
Đây là vụ việc điển hình về hiệu quả của mô hình dân vận khéo trong thi hành án dân sự với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Cấp ủy – chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện Bình Xuyên để vụ việc khó khăn, phức tạp, có nhiều đơn thư được giải quyết dứt điểm mà không phải huy động lực lượng cưỡng chế, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Trong thời gian tới, với cách làm khoa học, sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Cục THADS tỉnh và Huyện ủy – UBND huyện cộng với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị  hy vọng rằng Thi hành án dân sự huyện Bình Xuyên sẽ thực hiện bền vững nhiệm vụ chính trị được giao./.
 
  Đỗ Quế - Chi cục Trưởng CCTHADS Huyện Bình Xuyên

Các tin đã đưa ngày: