Sign In

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

05/12/2018

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ  KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
Ngày 23 tháng 11 năm 2018, Cục thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái và Bưu điện tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự qua dịch vụ bưu chính theo Quyết số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và Thỏa thuận khung giữa giữa Tổng cục thi hành án dân sự và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
 
Tham dự Lễ ký kết có các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục; Ban Giám đốc và Lãnh đạo các phòng chuyên môn Bưu điện tỉnh Yên Bái.
Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Cục trưởng Nguyễn Huy Hải chia sẻ thông tin về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thi hành án, công tác phối hợp giữa hai ngành trong nhiều năm qua, đồng chí mong muốn việc ký thỏa thuận hợp tác sẽ giúp hai bên khai thác tối đa thế mạnh về hệ thống mạng lưới cơ sở hạ tầng cũng như con người, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, hướng tới mục tiêu lợi ích hợp tác lâu dài, cùng phát triển với tôn chỉ đảm bảo chất lượng và hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho xã hội.
Trong bài phát biểu của mình, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương -Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái chia sẻ các lĩnh vực kinh doanh, những thành tựu đã đạt được của Ngành trong những năm qua, với cam kết sẽ mang lại dịch vụ tốt nhất, an toàn nhất đã tiếp thêm niềm tin giữa Bưu điện tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh cũng như từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Lễ ký kết được diễn ra thành công tốt đẹp với niềm hy vọng về sự hợp tác tốt đẹp trong tương lai.

 Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: