Sign In

Cục THADS tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, hành chính 6 tháng đầu năm 2018

07/05/2018

Cục THADS tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, hành chính 6 tháng đầu năm 2018
        Ngày 19/4/2018 , Cục thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái (Cục THADS) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2018.
      Tham dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Cục THADS, lãnh đạo các Chi cục THADS cấp huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn và các Chấp hành viên, Thẩm tra viên của Cục THADS.
 

Các đại biểu về dự Hội nghi
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự  6 tháng đầu năm 2018, theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2018 Cục thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ các giải pháp trên các mặt công tác, tranh thủ được sự ủng hộ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và chủ động thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, kết quả tổ chức thi hành án đạt tỷ lệ cụ thể là:
      - Về việc, tổng số thụ lý là 4.064 việc, tăng 254 việc (6,7%) so với cùng kỳ năm 2017, trong đó, số cũ chuyển sang là  1.348 việc, số thụ lý mới là 2.716 việc, tăng 199 việc (7,9%) so với năm 2018. Đã ủy thác thi hành án 20 việc, Tổng số việc còn phải thi hành là: 4.044 việc, trong đó, số có điều kiện thi hành là: 2.985 việc (chiếm tỷ lệ 73,8%), tăng 192 việc (6,9%) so với cùng kỳ năm 2017; số chưa có điều kiện thi hành là: 1.059 việc (chiếm tỷ lệ 26,2%). Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 2.234 việc, đạt tỷ lệ 74,8%, tăng 53 việc, cao hơn 2,4% so với cùng kỳ năm 2017 (so với chỉ tiêu được giao năm 2018, vượt 1,3%). Số việc chuyển kỳ sau là 1.810 việc, trong đó số có điều kiện là: 751 việc, tăng 139 việc (22,7%) so với số cùng năm 2017.
      - Về tiền, tổng số thụ lý là 216.230.956.000 đồng, tăng 47.934.127.000 đồng (28,5%) so với cùng kỳ năm 2017, trong đó, số cũ chuyển sang là 133.294.450.000 đồng, số thụ lý mới là 82.936.506.000 đồng, tăng 61.826.342.000 đồng (292,9%) so với cùng kỳ năm 2017. Đã ủy thác thi hành án: 4.973.133.000 đồng, Tổng số tiền phải thi hành là: 211.257.823.000 đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là: 138.779.792.000 đồng (chiếm tỷ lệ 65,7%), tăng 39.836.440.000 đồng (40,3%) so với cùng kỳ năm 2017; số chưa có điều kiện thi hành là: 72.478.031.000 đồng (chiếm tỷ lệ 34,3%). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 13.876.801.000 đồng, đạt tỷ lệ 10%, giảm 577.932.000 đồng (4%) và thấp hơn 5% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2017 (so với chỉ tiêu được giao năm 2018, còn thiếu 23,5%). Số tiền chuyển kỳ sau 197.381.022.000 đồng, trong đó số tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 124.902.991.000 đồng, tăng 44.862.731.000 đồng (29,4%) so với  cùng kỳ năm 2017.
 

Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị
 
       Trong phần thảo luận Hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu của lãnh đạo một số Chi cục và các phòng chuyên môn thuộc Cục đã làm rõ hơn nội dung của báo cáo, nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến tỷ lệ thi hành án về tiền đạt thấp, những khó khăn tại cơ sở, các giải pháp tổ chức những vụ án lớn, đặc biệt là án liên quan đến tín dụng, ngân hàng, những vụ việc liên quan đến bán đấu giá tài sản đã hạ giá nhiều lần mà không có người mua, những việc phải tổ chức cưỡng chế thi hành án trong thời gian tới, …
       Với tinh thần quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Cục THADS, các phòng chuyên môn thuộc Cục và nhất là các lãnh đạo Chi cục THADS cấp huyện đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện ngay trong tháng 5/2018 cũng như 6 tháng cuối năm 2018.
 

Các đơn vị nhận Bằng khen và cờ thi đua tại Hội nghị
 
      Cũng tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2017 (01 tập thể được tặng Cờ thi đua Ngành Tư pháp, 03 tập thể được Bộ Tư pháp công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” ,01 tập thể và 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Tư pháp, 01 tập thể được UBND tỉnh công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”, 02 tập thể và 04 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh).
                                                                                                                                           VP Cục THADS
 

Các tin đã đưa ngày: