Sign In

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động Cục THADS năm 2021

09/02/2021

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động Cục THADS năm 2021
        Ngày 28/01/2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Cục THADS tỉnh Yên Bái năm 2021. Đồng chí Nguyễn Huy Hải, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Yên Bái, đồng chí Vương Anh Tân,Phó Cục trưởng, Chủ tịch công đoàn đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục; cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tham dự Hội nghị.
       Tại Hội nghịđồng chí Cục trưởng Nguyễn Huy Hải đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội trong nước và địa phương có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã tổ chức triển khai các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao đạt tỷ lệ 90,13% về việc và 47,23% về tiền. Cấp ủy, Lãnh đạo Cục đã bám sát chương trình công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và tình hình thực tiễn của địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức năm 2020 đã đề ra.
 
 
 
       Hội nghị cũng đã được nghe Báo cáo tổng kết phong trào cán bộ, công chức, người lao động và hoạt động công đoàn năm 2020; Báo cáo công tác tài chính năm 2020; Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban thanh tra nhân dân,....
Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp sôi nổi, thẳng thắn của các đại biểu đối với các báo cáo và bàn những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; tăng cường dân chủ trong cơ quan; quan tâm công tác nữ công; chăm lo đời sống cán bộ công chức, người lao động và thực hiện bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới.
 

 
       Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Huy Hải, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Yên Bái đánh giá cao thành tích mà tập thể cán bộ công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đạt được trong năm 2020, phấn đấu trong năm, tập thể Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Tổng cục giao; thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ năm 2021; về trách nhiệm Thủ trưởng, đồng chí Nguyễn Huy Hải cũng cam kết sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ công chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ; nắm bắt tâm tư, trao đổi vướng mắc, cải thiện đời sống cán bộ công chức và người lao động.  
 

 
       Phát động phong trào thi đua năm 2021, đồng chí Vương Anh Tân, Phó cục trưởng, Chủ tịch công đoàn kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2021; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng; phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm trong thi hành án dân sự; xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh; giải quyết tốt, kịp thời các chế độ, chính sách cho đội ngũ công chức, người lao động.
 

 
       Qua đó, Hội nghị cũng đã tiếp thu và đề ra Nghị quyết với những nhiệm vụ sát thực, phù hợp với tính chất, đặc điểm của ngành, cán bộ, công chức, người lao động Cục THADS tỉnh Yên Bái đoàn kết, quyết tâm, nhất trí, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tập trung khắc phục những tồn tại trong năm 2020, phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục cố gắng, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ của cấp trên giao cho, đặc biệt là tiếp tục tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021./.
                                                                                                                                Theo Văn phòng Cục
 

Các tin đã đưa ngày: