Sign In

Cục THADS tỉnh Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới

23/06/2022

Cục THADS tỉnh Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới
       Với mục tiêu chung tay xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ theo phân công của Tỉnh ủy Yên Bái tại Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và phát huy tinh thần “ Ngày cuối tuần cùng dân”
 

Cán bộ công chức cục THADS tham gia làm đường cùng dân

 
      Năm 2022, Cục THADS tỉnh Yên Bái được Tỉnh ủy giao giúp đỡ, hỗ trợ 15 hộ đặc biệt khó khăn thoát nghèo tại xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên. Ngày 16/6/2022, đoàn công tác của Cục THADS tỉnh Yên Bái do đồng chí Đào Duy Niên, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn phối hợp với Đảng ủy xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên triển khai trao quà cho các hộ đặc biệt khó khăn thoát nghèo tại xã với tổng số tiền 36.000.000đ/ 9 hộ, đồng thời thực hiện có hiệu quả chương trình “ Ngày cuối tuần cùng dân” Đoàn công tác của Cục tham gia cùng bà con nhân dân xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên làm đường dẫn vào Trạm y tế xã Minh Chuẩn.
 

Đoàn công tác Cục THADS tỉnh Yên Bái trao quà cho 9 hộ dân đặc biệt khó khăn
 
Đây cũng là cơ hội để mỗi cán bộ, công chức và người lao động tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng cho Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, cùng thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới để sớm đưa huyện Lục Yên trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.
 
           
Một số hình ảnh hoạt động của đoàn công tác tại xã

                                                                                               Nguyễn Thị Mận - Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: