Sign In

Chi cục THADS huyện Lục Yên đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc THA tồn đọng

01/07/2021

Chi cục THADS huyện Lục Yên đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc THA tồn đọng
          Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc tồn đọng, có lượng tiền phải thi hành lớn. Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021.
      Công tác thi hành án dân sự huyện Lục Yên  thời gian qua gặp không ít khó khăn bởi những tác động của nền kinh tế thị trường,cũng như dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó nhiều vụ việc phức tạp, có số tiền phải thi hành lớn đặc biệt là những việc có liên quan đến các tổ chức, cá nhân.
 

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Yên công bố quyết định kê biên tài sản của người phải thi hành án
      Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2021, Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Yên đã chỉ đạo các Chấp hành viên giải quyết dứt điểm các vụ việc có lượng tiền phải thi hành lớn, có điều kiện thi hành còn tồn đọng hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Yên đang thụ lý, tổ chức thi hành án. Điển hình là vụ việc ông Nguyễn Đức Hoàn, bà Ninh Thị Thủy – địa chỉ: tổ 3, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái phải thi hành các khoản: Tiền án phí DSST là: 99.779.800đ (Chín mươi chín triệu bẩy trăm bẩy mươi chín nghìn tám trăm đồng); Tiền trả nợ công dân là: 4.906.548.000đ (Bốn tỷ chín trăm linh sáu triệu năm trăm bốn mươi tám nghìn đồng) và lãi suất chậm thi hành.
 

Lực lượng cưỡng chế kiểm kê tài sản kê biên tài sản của người phải thi hành án
       Qua xác minh ông Nguyễn Đức Hoan, bà Ninh Thị Thủy có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành. Thực hiện Quyết định cưỡng chế thi hành án số 08/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Yên đã thực hiện việc cưỡng chế “Kê biên tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ” đối với ông Nguyễn Đức Hoàn, bà Ninh Thị Thủy – địa chỉ: tổ 3, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Tài sản kê biên là 01(một) quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Hoan, bà Thủy.
Nhận định đây là vụ việc có nhiều đương sự có tính chất phức tạp, người phải thi hành án vay nợ nhiều cá nhân nên Chấp hành viên trực tiêp thụ lý hồ sơ đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ theo đúng quy định của pháp luật làm căn cứ để tiến hành thực hiện trước và sau quá trình kê biên.
 

Chấp hành viên đọc biên bản kê biên tài sản của người phải thi hành án
      Ngày 15/6/2021 dưới sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan, Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Yên đã tổ chức cưỡng chế thành công, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật, Công tác phòng dịch được thực hiện nghiêm túc. Sau cưỡng chế Chấp hành viên của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Yên đã tiếp tục thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định.

                                                                 Tin bài, ảnh: Hà Chung Kiên - CHV Chi cục THADS huyện Lục Yên
 

Các tin đã đưa ngày: