Sign In

Chúc mừng ngày Phụ nữ Viêt Nam 20 - 10

16/10/2017

Chúc mừng ngày Phụ nữ Viêt Nam 20 - 10
         Nhân ngày Phụ nữ Viêt Nam 20-10 chúc tất cả các chị, các em phụ nữ ngành Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái có nhiều sức khỏe, giỏi việc nước, đảm việc nhà, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
         Nhân ngày Phụ nữ Viêt Nam 20-10 chúc tất cả các chị, các em ngành Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái có nhiều sức khỏe, giỏi việc nước, đảm việc nhà, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Các tin đã đưa ngày: