Sign In

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Nam

12/04/2023

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Nam
Ngày 12/4/2023 Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam đã thực hiện việc công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án số 116/QĐ-VKS và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát số 118/KH-VKS cùng ngày 27/3/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Nam
Tham gia buổi công bố có đồng chí Nguyễn Địch Binh, Phó Viện trưởng,  các đồng chí Kiểm sát viên, kiểm tra viên, kế toán của Viện Kiểm sát nhân dân huyện và toàn thể cán bộ, công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện.
Tại buổi công bố đồng chí Nguyễn Địch Binh nhấn mạnh mục đích cuộc trực tiếp kiểm sát nhằm phát hiện những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và vi phạm pháp luật (nếu có) trong công tác thi hành án dân sự. Từ đó có biện pháp tác động nhằm phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vi phạm pháp luật (nếu có) nhằm đảm bảo việc thi hành án được kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật. Theo đó, thời điểm kiểm sát là 06 tháng đầu năm 2023 (từ 01/10/2022 đến 31/3/2022). Thời gian kiểm sát 15 ngày làm việc kể từ ngày 12/4/2023.
Đồng chí Nguyễn Thành Long, Chi cục trưởng thay mặt đơn vị trình bày báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2023 theo kế hoạch kiểm sát, đồng thời chỉ đạo các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký, Kế toán, Văn phòng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, điều kiện để đoàn kiểm tra./.
Nguyễn Thị Dịu- Phó Chi cục trưởng CCTHADS huyện Lục Nam

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: