Sign In

Hiệp Hòa tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Hiệp Hòa

20/09/2023

Hiệp Hòa tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Hiệp Hòa
Để tăng cường hiệu quả công tác phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự,  chiều ngày 12/9/2023, liên ngành Chi cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Công an huyện Hiệp Hòa tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Tham dự Lễ ký kết quy chế có các Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Công an huyện Hiệp Hòa.
Việc ký kết Quy chế phối hợp trong công tác Thi hành án dân sự đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tuân thủ các quy định của pháp luật, của ngành cấp trên, quy chế cũng đã cụ thể hóa các quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả phối hơp trong công tác thi hành án dân sự.Tạo sự thống nhát trong chỉ đạo công tác phối hợp, tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện giữa các cơ quan nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Quy chế  gồm có 03 chương 18 điều, có hiệu lực kể từ ngày 12/9/2023 và thay thế Quý chế phối hợp liên ngành số 124/QCPH-TAND-VKSND-CAND-CCTHADS ngày 08/4/2016 trong công tác THADS. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các đơn vị tham gia ký kết quy chế thực hiện./.
Chi cục THADS huyện Hiệp Hòa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: