Sign In

Bắc Giang làm tốt công tác thi đua, khen thưởng tạo động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

05/07/2022

Bắc Giang làm tốt công tác thi đua, khen thưởng tạo động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao
Nhớ lời Bác Hồ dạy "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất", trong những năm qua, công tác thi đua khen thưởng luôn được lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bắc Giang quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt, coi đây là một yếu tố quan trọng tạo động lực thúc đẩy toàn ngành nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước đổi mới, hoàn thiện, nỗ lực xây dựng ngành theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.
Thi đua, khen thưởng là một biện pháp thúc đẩy mỗi cá nhân nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn để hoàn thành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng các tập thể đoàn kết, vững mạnh. Thi đua giúp mỗi công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng vững vàng, kiên định không giao động trước khó khăn, thách thức. Khen thưởng thể hiện sự ghi nhận của các cấp lãnh đạo đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng tạo động lực, khuyến khích các đơn vị, công chức, người lao động trong cơ quan phấn đấu vươn lên, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chỉ tính riêng trong giai đoạn 05 năm gần đây (2017-2022), hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, UBND tỉnh phát động, công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Đối với cá nhân đã có 737 lượt công chức, người lao động được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 87 lượt công chức được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 02 công chức được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Ngành”, 187 công chức, người lao động được Cục trưởng tặng Giấy khen, 37 lượt công chức được Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Đối với tập thể: có 70 lượt tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 28 lượt tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 10 lượt tập thể  được tặng Cờ thi đua Ngành, 21 lượt tập thể  được Cục trưởng tặng Giấy khen, 14 lượt tập thể được Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Nhiều phong trào thi đua được giữ vững, duy trì trong nhiều năm như: phong trào "Các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao", phong trào “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”... Cùng với đó, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt…
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020

Qua các phong trào thi đua hàng năm đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân liên tục nhiều năm liền là những tấm gương tiêu biểu như: (1) Tập thể Cục THADS tỉnh Bắc Giang, đơn vị đã luôn chủ động phát động các phong trào thi đua thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, thực hiện công tác bình xét thi đua khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch. Trong 5 năm qua, Cục THADS tỉnh Bắc Giang đã xuất sắc đạt được các thành tích: “Tập thể lao động xuất sắc” các năm 2017, 2019, 2020; Cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Giang năm 2017 ; Cờ thi đua Ngành Tư pháp năm 2020; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang năm 2019; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 2020; Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS năm 2021; (2) Tập thể Chi cục THADS huyện Yên Thế là một trong 4 huyện miền núi của tỉnh, còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, biên chế, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội kém phát triển, có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, đường giao thông nội huyện nhiều tuyến đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa, lượng án phải thi hành gia tăng, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến kê biên đất rừng, đất hộ, đất lâm nghiệp…. Tuy nhiên, khắc phục những khó khăn nội tại, Chi cục THADS huyện Yên Thế nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là tập thể tiêu biểu, dẫn đầu trong các phong trào thi đua tiêu biểu của cả tỉnh. Cụ thể: đơn vị được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” các năm 2018, 2019, 2021; Cờ thi đua Ngành Tư pháp các năm 2018, 2021; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 2019; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang năm 2020, đặc biệt năm 2020, đơn vị đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận tập thể Điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020; (3) Tập thể Chi cục THADS huyện Lạng Giang cũng là một trong những tập thể có nhiều thành tích xuất sắc, nổi bật trong các phong trào thi đua trong những năm gần đây. Là đơn vị có khối lượng án thụ lý mới hàng năm lớn trong top đầu toàn tỉnh, tuy nhiên tập thể công chức, người lao động Chi cục THADS huyện Lạng Giang đã luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và giành được nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua trong nhiều năm: 05 năm năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (từ 2018 đến 2021); được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen năm 2019; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Bằng khen năm 2020; được tặng Cờ thi đua Ngành Tư pháp năm 2021; (4) Tập thể Chi cục THADS Tp.Bắc Giang, đơn vị thủ phủ với lượng việc và tiền thụ lý hàng năm luôn đứng đầu toàn tỉnh, tập trung nhiều vụ án lớn, khó khăn, phức tạp, nhưng đơn vị luôn chủ động, tích cực trong các phong trào thi đua, nỗ lực vượt khó, nhiều năm đạt được các thành tích cao, nổi bật như: “Tập thể lao động xuất sắc” các năm 2017, 2018, 2020; được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen năm 2018, được tặng Cờ thi đua Ngành Tư pháp năm 2020…
Trong công tác TĐKT luôn chú trọng khuyến khích các đơn vị xây dựng các gương điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo… xem đây là giải pháp hữu hiệu, đòn bẩy để phát huy trách nhiệm, tài năng, trí tuệ nội tại của đội ngũ công chức, người lao động, nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, điển hình, có cách nghĩ, cách làm hay, sáng tạo để thúc đẩy, cổ vũ mọi người học tập, noi theo. Tiêu biểu là mô hình "Thầy giáo đồng nghiệp", với phương châm mỗi đồng nghiệp là một người thầy, mỗi người vừa có thể là học trò đồng thời là giáo viên, tận tâm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi cách làm hay từ chính đồng chí, đồng nghiệp của mình, truyền tải và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, cách làm hay, sáng tạo, khắc phục khó khăn từ những người cán bộ, có bề dày kinh nghiệm, luôn tâm huyết với nghề, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ khi đồng nghiệp cần, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thảo luận các nội dung vướng mắc hoặc chưa rõ để áp dụng đúng, đủ vào thực tiễn. Ứng dụng công nghệ thông tin để đa dạng hoá các phương thức trao đổi, tháo gỡ khó khăn, giúp tiếp cận thông tin nhanh chóng, hiệu quả, kịp thời, nhiều nhóm học tập, trao đổi kinh nghiệm đã được lập ra trong từng đơn vị, giữa các đơn vị với nhau với mục tiêu cùng nhau trao đổi, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo như nhóm “Quản lý chỉ đạo”, nhóm “thống kê”, nhóm “Kế toán”, nhóm TCCB, nhóm “bộ phận 1 cửa"...
Cục trưởng Cục THADS trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày Truyền thống (19/7/1946-19/7/2022)

 
Có được kết quả trên bên cạnh sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang, thì sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND các cấp ngành đối với các THADS tỉnh Bắc Giang nói chung và công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị nói riêng là nhân tố đặc biệt quan trọng, tạo động lực thúc đẩy công chức, người lao động các đơn vị nỗ lực thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, việc thay đổi nhận thức, tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo, đánh giá đúng vai trò, mức độ quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong tập thể lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Chi cục là nhân tố quan trọng thúc đẩy công tác thi đua, khen thưởng ngày càng hoàn thiện. Nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua đã được đổi mới, phát động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với điều kiện thực tế và gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thu hút công chức, người lao động quan tâm, hưởng ứng, tích cực tham gia.
Ngoài các phong trào thi đua được cấp trên phát động, nhiều đơn vị đã xây dựng, phát động các phong trào của mình để việc thi đua lan tỏa đến từng công chức, phục vụ cho công việc của từng đơn vị. Bên cạnh đó, với tinh thần tương thân, tương ái, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, công chức ngành Thi hành án đã luôn đồng hành cùng đồng bào nơi đơn bị công tác và đồng bào cả nước, chung tay giúp đỡ người nghèo, người dân vùng thiên tai, dịch bệnh vượt qua khó khăn. Cùng với với là tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp của mình vượt qua khó khăn. Tinh thần này đã một lần nữa gắn kết đội ngũ công chức, người lao động ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh.
Với phương châm tiếp tục coi công tác thi đua khen thưởng là động lực, là đòn bẩy giúp công chức các đơn vị tích cực, chủ động, nỗ lực  phấn đấu khắc phục khó khăn, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, tin rằng công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang còn gặt hái thêm nhiều hoa thơm, quả ngọt, đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh của Hệ thống thi hành án dân sự./.
Phòng Tổ chức cán bộ- Cục THADS tỉnh Bắc Giang

Các tin đã đưa ngày: