Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2023

14/07/2023

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2023
Chiều ngày 14/7/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục; lãnh đạo các phòng thuộc Cục; lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố và toàn thể công chức các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần - Cục trưởng chủ trì Hội nghị.
9 tháng năm 2023, số việc và tiền phải giải quyết toàn tỉnh đều tăng so với cùng kỳ 2022, toàn tỉnh phải giải quyết 11.877 việc với số tiền 1.985.643.657.000đ, đặc biệt, số tiền thụ lý mới tăng cao, tăng 627.102.840.000đ, tương ứng 113,3% so với cùng kỳ năm 2022… Bên cạnh đó, nhiều vụ việc phức tạp phát sinh, nhiều vụ việc có giá trị thi hành rất lớn, trong khi đó chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 được giao cao, tiếp tục đặt ra khó khăn, thách thức cho toàn ngành trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ. Tuy nhiên, các phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; kết quả toàn tỉnh giải quyết xong 7.513 việc, với số tiền 407.726.437.000đ, đạt tỷ lệ 73,91% về việc, 32,38% về tiền (tăng 157 việc, tăng 128.813.687.000đ so với cùng kỳ năm 2022); Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được xem xét, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật; Tổ chức bộ máy của Cục và các Chi cục tiếp tục được củng cố, kiện toàn; Mối quan hệ phối hợp với các ngành hữu quan tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả...
Hội nghị đã được nghe trên 12 lượt ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự. Các ý kiến tập trung chủ yếu về đánh giá những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức THADS, trên cơ sở đó đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Cục đã quán triệt nhiều nội dung quan trọng trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ, đặc biệt là công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công tác triển khai thực hiện phần mềm quản lý văn bản; công tác kế toán nghiệp vụ và việc thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án…

Quang cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần - Cục trưởng đã trao Giấy khen của Cục trưởng đối với 01 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật trong phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Truyền thống THADS và 30 năm chuyển giao công tác THADS.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần - Cục trưởng đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, vượt khó thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong 9 tháng vừa qua. Đồng thời, trong 03 tháng cuối năm 2023, Cục trưởng yêu cầu các đơn vị: (1) Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, tập trung nguồn lực tổ chức thi hành có hiệu quả các việc thi hành án, trong đó chú trọng thực hiện các nội dung sau: Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố chỉ đạo Chấp hành viên chủ động rà soát các vụ việc có điều kiện để lên phương án tổ chức thi hành có trọng tâm, trọng điểm. Rà soát, hoàn thiện thủ tục xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các vụ việc đủ điều kiện xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án. Căn cứ kết luận kiểm sát của Viện Kiểm sát, Kết luận kiểm tra của Cục, nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, chỉ đạo khắc phục sai phạm, đồng thời tăng cường giám sát, đôn đốc đối với Chấp hành viên có nhiều sai phạm, yếu về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng việc tổ chức thi hành án. Tập trung nguồn lực nâng cao tỷ lệ thi hành án tín dụng ngân hàng, đảm bảo tỷ lệ thi hành xong tăng so với cùng kỳ năm 2022; những vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo, nhất là những vụ do Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc, đảm bảo tỷ lệ thi hành xong đạt trên 60%. (2) Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phấn đấu giải quyết xong 100% số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Hoàn thành việc kiểm tra chuyên đề việc thực hiện công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án. (3) Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong đó chủ động nghiên cứu, đánh giá tính chất vụ việc thi hành án để báo cáo lãnh đạo Cục, đặc biệt các vụ việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, xác định vụ việc phức tạp để báo cáo, xin ý kiến Thường trực cấp uỷ. (4) Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 384/QCPH-TAND-VKSND-CAND-THADS ngày 15/4/2013 giữa Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự trong hoạt động THADS trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. (5) Tăng cường công tác phối hợp trong tổ chức thi hành án, đặc biệt phối hợp với TAND tỉnh, VKSND tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc xác định phần quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung theo quy định tại Điều 74 Luật Thi hành án dân sự. (6) Tham mưu, giúp Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định pháp luật về thi hành án dân sự” theo kế hoạch./.
Nguyễn Hiên- VP Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: