Sign In

Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

24/07/2023

Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án dân sự  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Chiều ngày 24/7/2023, liên ngành Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Theo đó, Quy chế phối hợp liên ngành được xây dựng với mục đích tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan và bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp huyện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thi hành án dân sự. Quy chế hoạt động theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật; Chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời; Không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của các cơ quan có liên quan, tạo điều kiện để các cơ quan hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế phát sinh các khiếu nại, tố cáo khi thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Các phương thực phối hợp gồm: (1) Trao đổi hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; (2) Tổ chức họp liên ngành; (3) Tổ chức sơ kết, tổng kết; (4) Các hình thức khác.
Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2023 và thay thế Quy chế phối hợp liên ngành số 384/2013/QCPH-THADS-CA-TAND-VKSND ngày 15/4/2013 và Quy chế phối hợp liên ngành số 409/2017/QCLN-THADS-CA-TAND-VKSND ngày 13/4/2017 giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  Bắc Giang về việc phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Nội dung chi tiết của Quy chế tại file đính kèm./.
Lê Hùng- Phòng NV&TCTHA

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: