Sign In

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang Có cách làm hay, sáng tạo trong chỉ đạo tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự”

06/09/2023

Để hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” do Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang phát động, ngày 29/8/2023, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành công văn số 1952/SNN-TTr về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến các phòng, ban, đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc, Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi.
Bên cạnh đó, ngày 31/8/2023 Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 272/QĐ-SNN thành lập Tổ chỉ đạo Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, do đồng chí Giám đốc Sở là Tổ trưởng. Tổ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Cuộc thi tại Sở nhằm đạt kết quả cao. Trên cơ sở đó, các đơn vị trực thuộc đều ban hành Quyết định thành lập Tổ chỉ đạo Cuộc thi tại đơn vị mình, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang.
Với cách thức triển khai bài bản, khoa học, chuyên nghiệp, bước đầu lượng người tham gia dự thi và số bài dự thi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Sau 06 ngày diễn ra Cuộc thi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có 62 người tham gia dự thi, với 230 bài thi./.
Nguyễn Thị Hiên- Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: