Sign In

Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” tích cực theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia Cuộc thi

13/09/2023

Ngày 23/8/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã ban hành Công văn số 2387-CV/BCĐ về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cuộc thi bắt đầu diễn ra từ 07 giờ 30 phút ngày 01/9/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/9/2023 trên Trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự, tại địa chỉ: http://thads.moj.gov.vn/bacgiang.
Kể từ ngày bắt đầu diễn ra Cuộc thi, thành viên Tổ Thư ký Cuộc thi đã tích cực theo dõi kết quả tham gia dự thi của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Số liệu được cập nhật hàng ngày báo cáo đồng chí Trưởng Ban Tổ chức.
Qua theo dõi, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh nhận thấy đa số các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và 10/10 huyện, thành phố đã ban hành văn bản triển khai tổ chức Cuộc thi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú. Tính đến 10 giờ 00 phút ngày 13/9/2023 (sau 13 ngày diễn ra Cuộc thi), đã có 17.349 người đăng ký tham gia dự thi, đã thực hiện 69.738 lượt thi. Một số địa phương, đơn vị vận động được đông đảo thí sinh tích cực tham gia thi như: thành phố Bắc Giang 2.726 lượt, huyện Yên Dũng 2.670 lượt, huyện Việt Yên 2.377 lượt, Công an tỉnh 21.507 lượt, Cục Thi hành án dân sự 7.443 lượt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.090 lượt, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 543 lượt, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 404 lượt, khối trường THPT, THCN, CĐ, ĐH 6.597 lượt./.
Nguyễn Thị Hiên - Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: