Sign In

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN PÁC NẶM

06/11/2018

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHI CỤC TRƯỞNG  CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN PÁC NẶM
Thực hiện Quyết định số 1113/QĐ-TCTHADS ngày 04/10/2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, sáng ngày 15/10/2018,  tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Pác nặm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Pác Nặm đối với ông Hoàng Trung Sơn nguyên là Phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Pác Nặm.
              Đến dự buổi lễ, về phía các cơ quan Thi hành án dân sự có ông Dương Văn Cúc – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn, Trưởng phòng, phó trưởng phòng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng, Phó chi cục Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố. Về phía các cơ quan, ngành chức năng địa phương, có ông Lương Văn Sự - Phó trưởng Công an huyện, ông Cà Ngọc Tuấn – Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, ông Hà Thanh Tuấn – Thẩm phán Tòa án nhân dân và đại diện một số phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Pác Năm.

 
         Tại buổi lễ, ông Dương Văn Cúc đã trao quyết định, giao nhiệm vụ cho ông Hoàng Trung Sơn và mong rằng với cương vị, nhiệm vụ mới ông Hoàng Trung Sơn sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, lãnh đạo, chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Pác Nặm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao uy tín và vị thế của đơn vị tại địa phương.
           Ông Hoàng Trung Sơn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng và cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn, Huyện ủy, UBND huyện Pác Nặm, các cơ quan khối nội chính, cũng như toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị đã tin tưởng, tín nhiệm. Đây là vinh dự, đồng thời cũng là nhiệm vụ khó khăn, nguyện phấn đấu hết mình, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thường xuyên học tập và rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hứa sẽ cùng công chức, người lao động trong đơn vị luôn đoàn kết nhất trí quyết tâm hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng huyện Pác Nặm, cũng như hệ thống Thi hành án dân sự ngày càng phát triển./.
 
                                                                                                       Ngô Thị Thiều Hoa - Phòng TCCB

Các tin đã đưa ngày: