Sign In

CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH GIAO PHỤ TRÁCH CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN NGÂN SƠN

24/01/2019

CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH GIAO PHỤ TRÁCH CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN NGÂN SƠN
Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-TCTHADS ngày 08/01/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự. Ngày 22/01/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn tổ chức lễ công bố Quyết định giao phụ trách Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn đối với ông Hoàng Văn Bình – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn.
          Tham dự buổi lễ công bố Quyết đinh có ông Dương Văn Cúc - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Kạn, ông Nông Quốc Chài - Phó chủ tịch huyện Ngân Sơn; ông  Địch Xuân Sơn - Phó Bí thư huyện ủy huyện Ngân Sơn; đại diện lãnh đạo các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ngân Sơn cùng toàn thể công chức, người lao động Chi cục THADS huyện Ngân Sơn.
           Thay mặt lãnh đạo Cục, ông Dương Văn Cúc - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn đã trao quyết định bổ nhiệm. Qua đó, giao nhiệm vụ cho ông Hoàng Văn Bình tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, đề cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình kinh tế, xã hội của địa phương, đoàn kết thống nhất, đồng sức đồng lòng, cùng với các đồng chí trong đơn vị quyết tâm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch công tác.
Phát biểu sau khi nhận quyêt định, ông Hoàng Văn Bình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp Lãnh đạo Cục, Tổng cục THADS tin tưởng giao nhiệm vụ phụ trách đơn vị và cố gắng phấn đấu hết sức mình, cùng tất cả các công chức, người lao động trong đơn vị  quyết tâm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ góp phần xây dựng các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn ngày càng vững mạnh.
                                                                                                                     
                                                                                                                      Thu Thủy- Phòng TCCB

 
 

Các tin đã đưa ngày: