Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019

26/02/2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019
Nhằm phát huy quyền dân chủ của công chức, người lao động, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và đề ra phương hướng công tác năm 2019. Sáng ngày 25/02/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019.
            Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Cúc – Cục trưởng, Bí thư chi bộ Cục THADS tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Duyệt – Chủ tịch công đoàn, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh, các đồng chí lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.
            Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, trên cơ sở thực hiệnKế hoạch công tác năm,Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động như: kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, công tác giải quyết án đã sớm ban hành kế hoạch, quyết định giao chỉ tiêu giải quyết án, chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự  thực hiện tốt công tác điều tra, xác minh, phân loại, giải quyết án.Chi ủy Chi bộ thường xuyên chỉ đạo sát sao tổ chức đoàn thể, tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, sôi nổi, thiết thực thu hút đông đảo công chức, người lao động tham gia; Chính quyền vận động cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên đoàn kết, hăng hái phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.Hội nghị đã đề ra phương hướng hoạt động năm 2019 cơ bản tập trung vào nhiệm vụ giải quyết án, tổ chức cán bộ, kế toán tài chính, thi đua khen thưởng, dân chủ cơ sở…
             Tại hội nghị, toàn thể công chức, người lao động đã nhất trí kiện toàn Ban thanh tra nhân dân Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2021 với 03 đồng chí: Nguyễn Thị Hải– Trưởng phòng TCCB, Trần Hữu Việt - Phó trưởng phòng KT&GQKNTC và Chu Minh Chương - Kỹ thuật viên máy tính, Văn phòng Cục.
Nghị quyết hội nghị đã đề ra nội dung và các chỉ tiêu chính như: Trên 95% trở lên công chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có từ 10% trở lên công chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 100% tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có từ 20% trở lên đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 100% công chức, lao động học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành. 100% công chức, lao động đăng ký tích cực tham gia các hoạt động của đoàn thể; thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan; Kết nạp 01 đồng chí vào Đảng cộng sản Việt Nam.
 
         
           Kết thúc hội nghị đồng chí Dương Văn Cúc và đồng chí Nguyễn Văn Duyệt đã thực hiện ký giao ước thi đua năm 2019 giữa công đoàn cơ sở và chính quyền Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn, đề ra mục tiêu chính trong thời gian tới toàn thể công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh đoàn kết, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2019./.
                                                                                                                              Văn phòng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: