Sign In

Lễ ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi hành án dân sự

13/11/2018

Lễ ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi hành án dân sự
Chiều ngày 12 tháng 11 năm 2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi hành án dân sự. Trên cơ sở quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về một số dịch vụ bưu chính khác trong lĩnh vực thi hành án dân sự; Quyết định số 692/QĐ-BTP ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Tư pháp và Thỏa thuận hợp tác số 3626/TTHT-TCTHADS-BĐVN ngày 28/9/2018 của Tổng Cục Thi hành án dân sự và Tổng công ty bưu điện Việt Nam về dịch vụ bưu chính.
        Tham dự buổi lễ ký kết phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh có các đồng chí Cục trưởng, Phó cục trưởng và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục. Về phía công ty Bưu điện tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí Giám đốc, Phó giám đốc Bưu và lãnh đạo các phòng chuyên môn Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.
        Tại buổi lễ ký kết, đồng chí Dương Văn Cúc- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn đã trao đổi và đề nghị Bưu điện tỉnh Bắc Kạn quan tâm, nghiên cứu và có hướng dẫn cụ thể từng dịch vụ cung ứng về thi hành án dân sự; mở tài khoản ngân hàng riêng cho cơ quan thi hành án dân sự trong trường hợp thu tiền, gửi tiền cho công dân. Trong thời gian tới thực hiện các hoạt động triển khai hợp tác, để các hoạt động đó đạt hiệu quả tốt nhất cho công tác thi hành án dân sự, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, góp phần phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực.
 

 
        Phát biểu tại buổi lễ ký kết, đồng chí Trần Cao Hoài- Giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn cho biết trên cơ sở Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ đã góp phần lớn giúp các cơ quan chức năng cải cách thủ tục hành chính và giúp người dân trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Thủ tục hành chính trong Bưu điện được thành lập giúp nâng cao hành chính công, dịch vụ công và uy tín, an toàn tuyệt đối. Mong rằng trong thời gian tới nhận được sự chỉ đạo của Cục thi hành án dân sự để nâng cao hơn nữa công tác phối hợp giữa bưu điện tỉnh và Cục Thi hành án dân sự, Bưu điện các huyện và các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.
 

       Tại Buổi lễ lãnh đạo hai đơn vị đã thực hiện nghi thức ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi hành án dân sự. Trong nội dung hợp đồng Bưu điện tỉnh Bắc Kạn sẽ thực hiện cung ứng những dịch vụ về thi hành án dân sự như:
        Một là, tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC từ tổ chức, doanh nghiệp, người dân chuyển cho các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự.
        Hai là, nhận kết quả giải quyết TTHC từ các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự chuyển cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân.
        Ba là, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC giữa các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự với tổ chức, doanh nghiệp, người dân và ngược lại.
        Bốn là, xây dựng phần mềm kết nối trực tuyến với hệ thống của Tổng cục Thi hành án dân sự để trao đổi thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân kiểm soát tốt hơn tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC.
        Năm là, cung ứng một số dịch vụ bưu chính khác, bao gồm: Chuyển phát các công văn, tài liệu… từ các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự đến các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên phạm vi toàn quốc.
        Sáu là, phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông nhằm tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và các hoạt động có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự trên cơ sở khai thác thế mạnh về mạng lưới và các lợi thế khác của Bưu điện Việt Nam.
        Bẩy là, phối hợp chuyển phát một số nội dung được pháp luật thi hành án dân sự quy định được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính như: Gửi trả tiền cho người không đến nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, thanh toán tiền cho người được thi hành án theo điểm c khoản 2 Điều 17 Thông tư 01/2016/TT-BTP và trong một số trường hợp khác được pháp luật quy định.
        Tám là, sử dụng các lợi thế và sản phẩm, dịch vụ của nhau để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, điều hành; phối hợp cung cấp thông tin về dịch vụ, sản phẩm tới hệ thống khách hàng và các đối tác khác của mỗi bên. 
 
                                                                                                                                VĂN PHÒNG
                                                                                                                     CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 

Các tin đã đưa ngày: