Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu tổ chức Họp giao ban công tác Thi hành án dân sự, hành chính 5 tháng đầu năm 2017

16/03/2017

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu tổ chức Họp giao ban công tác Thi hành án dân sự, hành chính 5 tháng đầu năm 2017
Ngày 15/3/2017, Đồng chí Tăng Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu đã chủ trì cuộc họp giao ban với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, và Ban lãnh đạo của 07 Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố để đánh giá về kết quả công tác 5 tháng đầu năm 2017 và một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới.
      Sau khi nghe Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc báo cáo đánh giá thực trạng số lượng vụ việc đang thi hành, nguyên nhân chưa thi hành được và đưa ra các giải pháp thi hành sát với thực tế của mỗi địa phương (đặc biệt chú trọng những vụ việc phức tạp, kéo dài, án trọng điểm; án liên quan đến tín dụng, ngân hàng). Đan xen là ý kiến phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố để làm rõ hơn những giải pháp của các đơn vị đưa ra, với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao.
     
      Đồng chí Cục trưởng Tăng Quốc Hùng đánh giá về việc thực hiện chỉ tiêu còn đạt thấp chưa đáp ứng yêu cầu, nếu không có sự quyết tâm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, và các Chi cục trưởng thì khó hoàn thành được nhiệm vụ. Đồng chí đã kết luận một số nội dung quan trọng mang tính chỉ đạo và đưa ra 07 nhóm giải pháp sát với điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố phải triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của cấp trên và tại cuộc họp này.
 

Tác giả ảnh: Văn Thức
Theo Văn Thức - Chánh Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: