Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 195/TB-CCTHADS ngày 06/04/2021 (06/04/2021)

01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA EXCITER biển kiểm soát 21B2 – 021.55 (không có BKS); màu sơn xanh; số khung RLCUG 0610GY201036, số máy G3D4E213948 đăng ký mang tên Hà Đình Hào đã qua sử dụng.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 194/TB-CCTHADS ngày 06/04/2021 (06/04/2021)

04 (bốn)  máy S in (600x900)mm, KH AHJIN MACHINEY.CO.2011, 800SP/h điện 3F -5KW/h và 01 cái máy S in (120x7000)mm, KH AHJIN MACHINEY.CO.2011, 1200SP/h điện 3F - 15KW/h. Giấy tờ chứng minh là hóa đơn GTGT số 0000035 ngày 14/12/2011. Hợp đồng kinh tế số 14/HĐKT ngày 09/10/2011

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 88/TB-CCTHADS ngày 06/04/2021 (06/04/2021)

Quyền sử dụng đất thửa số 60,tờ bản đồ số 19,diện tích 293 m2 và các tài sản gắn liền trên đất mang tên NguyễnĐức Bến .Đ/c; Đại Chu, Long Châu,Yên Phong,Bắc Ninh

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 82/TB-CCTHADS ngày 05/04/2021 (05/04/2021)

Thửa số 01: Quyền sử dụng đất tại thửa số 191, tờ bản đồ số 14, diện tích 194m2, tại thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đã được UBND huyện Yên Phong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU546346 ngày 02/7/2014 mang tên ông Nguyễn Văn Nguyên và các tài sản gắn liền trên đất.
Thửa số 02: Quyền sử dụng đất tại thửa số 60, tờ bản đồ số 16, diện tích 201m2, tại thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đã được UBND huyện Yên Phong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN497050 ngày 25/3/2013 mang tên hộ ông Nguyễn Văn Nguyên và các tài sản gắn liền trên đất

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 422/TB-CCTHADS ngày 05/04/2021 (05/04/2021)

Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 120, tờ bản đồ số 3, diện tích 147,8m2, ở tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB 149853 do UBND thành phố Bắc Ninh cấp ngày 01/10/2015 cho Nguyễn Khắc Huân và bà Nguyễn Thị Hà, cùng địa chỉ: Khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 361/TB-CCTHADS ngày 29/03/2021 (29/03/2021)

Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 149, tờ bản đồ số 76, diện tích 152,1m 2 , tại khu phố Đồng Hương, phường Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 691310 do UBND thị xã Từ Sơn Sơn cấp ngày 18/11/2014 mang tên ông Ngô văn Nguyên, địa chỉ: khu phố Đồng Hương, phường Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 362/TB-CCTHADS ngày 29/03/2021 (29/03/2021)

Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 17, tờ bản đồ số 76, diện tích 94,9m2, tại khu phố Đồng Hương, phường Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 691246 do UBND thị xã Từ Sơn Sơn cấp ngày 18/11/2014 mang tên hộ ông Nguyễn Hữu Lượng, bà Trần Thị Hạnh, địa chỉ: khu phố Đồng Hương, phường Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Thông báo về mẫu các loại Biên lai cấp năm 2021 (23/03/2021)

Mẫu 01BL, C20, C21, C22, C23

Thông báo Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh (23/03/2021)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh thông báo Lịch tiếp công dân từ ngày  07/01/2021 đến 30/12/2021 như sau:

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 315/TB-CCTHADS ngày 18/3/2021 (18/03/2021)

Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 444, tờ bản đồ số 14, diện tích 122,9m2 (nay là thửa đất số 144, tờ bản đồ số 40, diện tích 120,4m2 tại khu phố Thanh Bình, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 910254, sổ  vào sổ cấp GCN: H 01838 do UBND huyện Từ Sơn ( nay là  thị xã Từ Sơn Sơn ) cấp ngày 30/10/2006 mang tên ông Chử Văn Thông.
Các tin đã đưa ngày: