Sign In

Thông báo số 216/TB-CCTHADS ngày 12/4/2021 về việc lựa chọn tổ chứcthẩm định giá tài sản của Chi cục THADS TP Bắc Ninh (15/04/2021)

Quyền sử dụng thửa đất số 05, tờ bản đồ số 01, diện tích 400m2 (Năm 2002 đạc lại theo tọa độ quốc gia mà địa chính đang quản lý đất tại địa phương là thử đất số 06, tờ bản đồ số 23, có diện tích 504,9 m2) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 485678, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 00155/QSDĐ/205 do UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 27/5/2001 mang tên hộ ông Nguyễn Văn Sáng cùng tài sản gắn liền trên đất, địa chỉ: Thôn Dương Ổ, xã Phong Khê, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 440/TB-CCTHADS ngày 12/04/2021 (13/04/2021)

gồm: 01 xe ô tô nhãn hiệu FORD; Số loại ESCAPE XLT
ET16FH2; Số máy máy AJ 267203, Số khung FVLFHBMERP2U00718, Sản xuất
năm 2002 tại Việt Nam; Biển kiểm soát 29N-9938, đăng ký mang tên chủ xe là
Trần Quốc Bình ( kèm theo 01 giấy chứng nhận kiểm định số KC8058308; 01 đăng
ký xe ô tô số A0061463, BKS 29N-9938.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 353/TB-CCTHADS ngày 06/04/2021 (08/04/2021)

Thửa đất số 1353, tờ bản đồ số 34 có diện tích 100 m2 tại địa chỉ thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 411/TB-CCTHADS ngày 08/04/2021 (08/04/2021)

Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 793, tờ bản đồ số 06, diện tích 151m2 (Theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính năm 2014 nay là thửa đất số: 107, tờ bản đồ 69, diện tích 154,2m2) ở  thôn Kim Thiều, xã Hương Mạc (nay là khu phố Kim Thiều, phường Hương Mạc), thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BS 286589. Số vào sổ cấp GCN: CH 00772 do UBND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/05/2014 cho ông Nguyễn Chu Tuân. Ngày 02/08/2016 đã làm thủ tục tặng cho ông Nguyễn Chu Huấn theo hợp đồng tặng cho số: 2253/2016 quyển số 01/TP/SCC-HĐGD lập tại văn phòng công chứng Bắc Hà ngày 25/07/2016

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 410/TB-CCTHADS ngày 08/04/2021 (08/04/2021)

Toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 166, tờ bản đồ số 21, diện tích 189m2 ở thôn Thượng, xã Phù Khê (nay là khu phố Phù Khê Thượng, phường Phù Khê), thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 691808, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CH02730 do UBND thị xã Từ Sơn cấp cho ông Quách Cao Bằng vào ngày 31/12/2014
 

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 195/TB-CCTHADS ngày 06/04/2021 (06/04/2021)

01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA EXCITER biển kiểm soát 21B2 – 021.55 (không có BKS); màu sơn xanh; số khung RLCUG 0610GY201036, số máy G3D4E213948 đăng ký mang tên Hà Đình Hào đã qua sử dụng.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 194/TB-CCTHADS ngày 06/04/2021 (06/04/2021)

04 (bốn)  máy S in (600x900)mm, KH AHJIN MACHINEY.CO.2011, 800SP/h điện 3F -5KW/h và 01 cái máy S in (120x7000)mm, KH AHJIN MACHINEY.CO.2011, 1200SP/h điện 3F - 15KW/h. Giấy tờ chứng minh là hóa đơn GTGT số 0000035 ngày 14/12/2011. Hợp đồng kinh tế số 14/HĐKT ngày 09/10/2011

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 88/TB-CCTHADS ngày 06/04/2021 (06/04/2021)

Quyền sử dụng đất thửa số 60,tờ bản đồ số 19,diện tích 293 m2 và các tài sản gắn liền trên đất mang tên NguyễnĐức Bến .Đ/c; Đại Chu, Long Châu,Yên Phong,Bắc Ninh

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 82/TB-CCTHADS ngày 05/04/2021 (05/04/2021)

Thửa số 01: Quyền sử dụng đất tại thửa số 191, tờ bản đồ số 14, diện tích 194m2, tại thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đã được UBND huyện Yên Phong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU546346 ngày 02/7/2014 mang tên ông Nguyễn Văn Nguyên và các tài sản gắn liền trên đất.
Thửa số 02: Quyền sử dụng đất tại thửa số 60, tờ bản đồ số 16, diện tích 201m2, tại thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đã được UBND huyện Yên Phong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN497050 ngày 25/3/2013 mang tên hộ ông Nguyễn Văn Nguyên và các tài sản gắn liền trên đất

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 422/TB-CCTHADS ngày 05/04/2021 (05/04/2021)

Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 120, tờ bản đồ số 3, diện tích 147,8m2, ở tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB 149853 do UBND thành phố Bắc Ninh cấp ngày 01/10/2015 cho Nguyễn Khắc Huân và bà Nguyễn Thị Hà, cùng địa chỉ: Khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)
Các tin đã đưa ngày: