Sign In

Thông báo về mẫu các loại Biên lai cấp năm 2021 (23/03/2021)

Mẫu 01BL, C20, C21, C22, C23

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 315/TB-CCTHADS ngày 18/3/2021 (18/03/2021)

Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 444, tờ bản đồ số 14, diện tích 122,9m2 (nay là thửa đất số 144, tờ bản đồ số 40, diện tích 120,4m2 tại khu phố Thanh Bình, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 910254, sổ  vào sổ cấp GCN: H 01838 do UBND huyện Từ Sơn ( nay là  thị xã Từ Sơn Sơn ) cấp ngày 30/10/2006 mang tên ông Chử Văn Thông.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 294/TB-CCTHADS ngày 15 tháng 03 năm 2021 (15/03/2021)

Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 119, tờ bản đồ số 55, diện tích 84,2m2  tại thôn Mai Động, xã Hương Mạc ( nay là khu phố Mai Động, phường Hương Mạc ), thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Thửa đất ông Tập, bà Hiền nhận chuyển nhượng từ ông Đàm Thuận Cường ngày theo hồ sơ công chứng số 2457/2015 - quyển 1 – TP/SCC-HĐGD lập tại văn phòng công chứng Bắc Hà ngày 19/7/2015 đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Từ Sơn xác nhận chuyển nhượng ngày 24/9/2015 theo kết quả đo đạc lại bản đồ địa chính. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 863707, sổ  vào sổ cấp GCN: CH 00078 do UBND thị xã Từ Sơn Sơn cấp ngày 23/5/2011

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 295/TB-CCTHADS ngày 15 tháng 03 năm 2021 (15/03/2021)

Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 135, tờ bản đồ số 5, diện tích 390m2 ( theo tờ bản đồ đo đạc năm 2015 nay là thửa đất số 159, tờ bản đồ số 52, diện tích 394,9m2 tại thôn Hương Mạc, xã Hương Mạc ( nay là khu phố Hương Mạc, phường Hương Mạc ), thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 921708, sổ  vào sổ cấp GCN: CH 00170 do UBND thị xã Từ Sơn Sơn cấp ngày 14/11/2011 mang tên ông Hoàng Tôn, bà Chử Thị Phú.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 52/TB-CCTHADS ngày 09 tháng 03 năm 2021 (09/03/2021)

Quyền sử dụng đất tại thửa số 76, tờ bản đồ 28, diện tích 561,0m2 thửa đất đã được UBND huyện Yên Phong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào sổ  cấp giấy chứng nhận số CH 001018 ngày 05/1/2018 mang tên bà Nguyễn Thị Hà đến ngày 10/1/2018 bà Nguyễn Thị Hà đã làm thủ tục tặng cho  con trai là anh Trần Văn Nam, địa chỉtại thôn Trần Xá, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh,(theo biên bản kê biên ngày 20/5/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong) tài sản gắn liền trên đất gồm 03 nhà 3 tầng và toàn bộ các công trình xây dựng trên thửa đất nói trên

Quyêt định số 150/QĐ-CTHADS ngày 28/01/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh (04/02/2021)

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

Quyêt định số 144/QĐ-CTHADS ngày 28/01/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh (04/02/2021)

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 121/TB-CCTHADS ngày 28 tháng 01 năm 2021 (29/01/2021)

Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 659, tờ bản đồ số 01, diện tích 171m2 (Nay là thửa đất số 32, tờ bản đồ số 63, diện tích 171,2m2) ở thôn Mai Động, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã được Ủy ban nhân dân huyệnTừ Sơn cấp Giấy chứng nhận cho Hộ ông Nguyễn Hữu Sáng và bà Nguyễn Thị Đông, địa chỉ: thôn Mai Động, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh vào ngày 26/7/2004, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: Y449641, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử đất số 05195QSDĐ/685/QĐCT

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 122;123;124; 125 /TB-CCTHADS ngày 28/01/2021 (29/01/2021)

1. Toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 726, tờ bản đồ số 04, diện tích 69m2 (nay là thửa số 35, tờ bản đồ số 53, diện tích 70,7m2) tại thôn Hương Mạc, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Đỗ Văn Luân và bà Đàm Thị Hạnh năm 2012;
2. Toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 31, tờ bản đồ số 55, diện tích 124m2 ở thôn Mai Động, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Trương Văn Dự ngày 22/6/2015
3. Toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 211, tờ bản đồ số 56, diện tích 134,6m2 tại thôn Mai Động, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ ông Đàm Thuận Lý và bà Trương Thị Giang năm 2015
4. Toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 132, tờ bản đồ số 01, diện tích 126m2 (nay là thửa đất số 198, tờ bản đồ số 56, diện tích 132,3m2) tại thôn Mai Động, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ ông Nguyễn Đắc Đàn.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 122;123;124; 125 /TB-CCTHADS ngày 28/01/2021 (28/01/2021)

1. Toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 726, tờ bản đồ số 04, diện tích 69m2 (nay là thửa số 35, tờ bản đồ số 53, diện tích 70,7m2) tại thôn Hương Mạc, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Đỗ Văn Luân và bà Đàm Thị Hạnh năm 2012;
2. Toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 31, tờ bản đồ số 55, diện tích 124m2 ở thôn Mai Động, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Trương Văn Dự ngày 22/6/2015
3. Toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 211, tờ bản đồ số 56, diện tích 134,6m2 tại thôn Mai Động, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ ông Đàm Thuận Lý và bà Trương Thị Giang năm 2015
4. Toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 132, tờ bản đồ số 01, diện tích 126m2 (nay là thửa đất số 198, tờ bản đồ số 56, diện tích 132,3m2) tại thôn Mai Động, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ ông Nguyễn Đắc Đàn.
 
Các tin đã đưa ngày: