Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 188,189/TB-CCTHADS ngày 25 tháng 06 năm 2021 (29/06/2021)

1. Đất và tài sản gắn liền trên đất của Thửa đất số 278, tờ bản đồ 16, diện tích 277 m(cũ là thửa đất số 09, tờ bản đồ 01 đã được UBND huyện Yên Phong cấp GCNQSD Đất số R 198879 mang tên hộ ông Nguyễn Sỹ Quang ngày 13/12/2000) vị trí thửa đất tại thôn Tiên Trà, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 08/10/2015 đã tặng cho anh Nguyễn Sĩ Sáng.
2. Đất và tài sản gắn liền trên đất của Thửa đất số 261, tờ bản đồ 16, diện tích 267 m2, vị trí thửa đất tại Thôn Tiên Trà, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã được UBND huyện Yên Phong cấp GCNQSD Đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất  số BC 493469 ngày 25/8/2011cho anh Nguyễn Sĩ Đông.
 

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 744/TB-CCTHADS ngày 24/6/2021 của CC THADS thị xã Từ Sơn (25/06/2021)

Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 134, tờ bản đồ số 08, diện tích 93,5m2 ( nay là thửa đất số 170, tờ bản đồ số 48, diện tích 94,3m2 ), tại khu phố Tân Thành, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 700308 do UBND huyện Từ Sơn ( nay là thị xã Từ Sơn Sơn ) cấp ngày 22/6/2005 mang tên ông Dương Văn Toản, địa chỉ: khu phố Tân Thành, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
 

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định lại giá tài sản số 320/TB-CCTHADS ngày 08/6/2021 của CC THADS TP Bắc Ninh (09/06/2021)

Toàn bộ nhà làm việc, công trình phụ, sân, cổng, tường rào nằm trên thửa đất số 22, tờ bản đồ số 6, diện tích 695m2 tại đường Nguyễn Du, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng số AE 752039 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 11/9/2006 mang tên Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Ninh, theo hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 0693/07/HĐ ngày 10/7/2007 và toàn bộ nhà làm việc, công trình phụ, sân, cổng, tường rào nằm trên thửa đất có diện tích 428m2 tại đường Nguyễn Du, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng số AB 603983 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 05/5/2005 cho Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Ninh, hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 0692/07/HĐ ngày 10/7/2007.
 

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021) (31/05/2021)

Thực hiện Quyết định số 480/QĐ- BTP ngày 29/3/2021 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninhxây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự (31/05/2021)

Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, công tác thi hành án dân sự (THADS) được đánh giá đạt chỉ số 79,1%, tăng 16,3% so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ 2016. Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác THADS theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành phố.
 
Tỉ lệ thi hành án dân sự tăng dần hằng năm

Gần 80% doanh nghiệp được điều tra nhận định “Phán quyết của Toà án được thi hành nhanh chóng” (31/05/2021)

(ĐCSVN) - Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác thi hành án dân sự theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định lại giá tài sản số 631/TB-CCTHADS ngày 18/5/2021 của CC THADS thị xã Từ Sơn (28/05/2021)

Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 793, tờ bản đồ số 06, diện tích 151m2 (Theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính năm 2014 nay là thửa đất số: 107, tờ bản đồ 69, diện tích 154,2m2) ở  thôn Kim Thiều, xã Hương Mạc (nay là khu phố Kim Thiều, phường Hương Mạc), thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BS 286589. Số vào sổ cấp GCN: CH 00772 do UBND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/05/2014 cho ông Nguyễn Chu Tuân. Ngày 02/08/2016 đã làm thủ tục tặng cho ông Nguyễn Chu Huấn theo hợp đồng tặng cho số: 2253/2016 quyển số 01/TP/SCC-HĐGD lập tại văn phòng công chứng Bắc Hà ngày 25/07/2016
 

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 573 /TB-CCTHADS ngày 14/05/2021 của Cục THADS Tỉnh Bắc Ninh (14/05/2021)

01 Xe ô tô 08 chỗ ngồi nhãn hiệu TOYOTA, số loại ZACE, số khung KF3-6915911, số máy 7K-0802525, biển kiểm soát 99A- 1799 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninhđua vào sử dụng năm 2005, nguyên giá là 520.318.000 đồng. Giá trị còn lại trên sổ sách kế toán là 0 đồng. Tài sản đã hết thời gian sử dụng theo quy định.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 563/TB-CCTHADS ngày 13 tháng 05 năm 2021 (14/05/2021)

Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 91, tờ bản đồ số 14, diện tích 361m2 ( theo tờ bản đồ đo đạc mới nay là thửa đất số 63, tờ bản đồ số 51, diện tích 376,6m2 ),  tại khu phố Tiến Bào, phường Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL 094194, số vào sổ cấp GCN: CH 01069 do UBND thị xã Từ Sơn Sơn cấp ngày 04/12/2012 mang tên ông Phạm Ngọc Oanh, bà Đỗ Thị Thế, địa chỉ: khu phố Tiến Bào, phường Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm đinhk giá tài sản số 255/TB-CCTHADS ngày 04/05/2021 của CC THADS TP BẮc Ninh (04/05/2021)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 199, tờ bản đồ 20, diện tích 251,2m2, giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 041111, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 7003 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 27/7/2017 cho chủ sử dụng đất là ông Ngô Đắc Thời, bà Biện Thị Lý, địa chỉ thửa đất tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Các tin đã đưa ngày: