Sign In

Quy chế phối hợp số 01-QCPH/CCTHADS-STNMTngày 30/6/2020 giữa Cục Thi hành án dân sự và Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh trong công tác thi hành án dân sự liên quan lĩnh vực tài nguyên và môi trường/

07/07/2020

 

Nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác thi hành án dân sự liên quan lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Cục Thi hành án dân sự và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh thống nhất ban hành Quy chế phối hợp công tác, gồm những nội dung sau:
Bản tải Quy chế phố hợp giữa Cục Thi hành án dân sự  và Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh trong công tác thi hành án dân sự liên quan lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: