Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ

22/05/2023

Thực hiện kế hoạch số 81-KH/HU, ngày 14/4/2023 của Huyện uỷ Tây Sơn, chiều ngày 18/5/2023 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh Bình Định, Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

Tại hội nghị, Chi ủy Chi bộ đã thông qua báo cáo đánh giá tình hình và kết quả sau hơn 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết và các Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, kế hoạch thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã thảo luận góp ý nhằm chỉ ra những mặt còn khó khăn, tồn tại, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian đến để thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội Chi bộ đã đề ra.
                                                                                                    Tin: CPB

Các tin đã đưa ngày: