Sign In

Chị cục THADS Thị xã An Nhơn: Hiệu quả nhờ phát huy tinh thần vượt khó, sáng tạo trong THADS năm 2022

27/11/2022

Chị cục THADS Thị xã An Nhơn: Hiệu quả nhờ phát huy tinh thần vượt khó, sáng tạo trong THADS năm 2022

       Thị xã An Nhơn là một đô thịtrẻ, năng động, nền kinh tế trong những năm gần đây luôn tăng trưởng ở mức cao; các giao lưu về văn hoá, kinh tế, dân sự, thương mại trên địa bàn ngày một sôi động, bộ mặt của thị xã phát triển nhanh từng ngàyđời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Bên cạnh sự phát triển kinh tế - xã hội, đã phát sinh nhiều tranh chấp, số vụ việc về thi hành án ngày càntăng, phức tạp, giá trị tài sản phải thi hành án lớn, số lượng việc, tiền thi hành án trong các năm 2022 nằm ở tốp đầu của tỉnh. Trước tình hình đó, để giải quyết tốt các tranh chấp theo phán quyết của Tòa án, Lãnh đạo Chi cục THADS thị xã An Nhơn đã phát huy tinh thần vượt khó, sáng tạo của đội ngũ công chức, đề ra nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực, hiệu quả để chỉ đạo tổ chức THADS, đặc biệt là tập trung tổ chức cácThị xã An Nhơn là một đô thịtrẻ, năng động, nền kinh tế trong những năm gần đây luôn tăng trưởng ở mức cao; các giao lưu về văn hoá, kinh tế, dân sự, thương mại trên địa bàn ngày một sôi động, bộ mặt của thị xã phát triển nhanh từng ngàyđời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Bên cạnh sự phát triển kinh tế - xã hội, đã phát sinh nhiều tranh chấp, số vụ việc về thi hành án ngày càntăng, phức tạp, giá trị tài sản phải thi hành án lớn, số lượng việc, tiền thi hành án trong các năm 2022 nằm ở tốp đầu của tỉnh. Trước tình hình đó, để giải quyết tốt các tranh chấp theo phán quyết của Tòa án, Lãnh đạo Chi cục THADS thị xã An Nhơn đã phát huy tinh thần vượt khó, sáng tạo của đội ngũ công chức, đề ra nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực, hiệu quả để chỉ đạo tổ chức THADS, đặc biệt là tập trung tổ chức các vụ việc có khó khăn, vướng mắc, các vụ việc có giá trị lớn, khó thi hành, đương sự có hành vi chống đối.

Áp lực công việc ngày càng gia tăng

Trước những áp lực công việc rất lớn, nhưng phải đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, Lãnh đạo Chi cục THADS thị xã đã kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Cục THADS tỉnh, Thị uỷ, UBND thị xã giao trong năm 2022; đề ra các giải pháp phù hợp với điều kiệu thực tiễn của địa phương, đơn vị; ban hành kế hoạch, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án cụ thể chotừng Chấp hành viên, công chứctranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, Ban Chỉ đạo THADS thị xã để THADS; đồng thời, ban hành kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường, các hội đoàn thể ở địa phương để tổ chức thi hành án theo hình thức tập trung, cuốn chiếunhất là các địa bàn trọng điểm, có số lượng án lớn, phức tạp; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS.

Để đảm bảo giải quyết khối lượng công việc rất lớn,lãnh đạo đơn vị luôn chú trọng công tác nghiệp vụTHADS, nhất là trình tự, thủ tục thi hành án, đảm bảoviệc áp dụng đầy đủ, chính xác các qui định của pháp luậtkhông để xảy ra sai sót hoặc chậm tiến độ giải quyết. Để thực hiện tốt việc này, lãnh đạo Chi cụcthường xuyên quán triệt các qui định của Luật THADSvà các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là các qui định mới đến công chức và người lao độngbảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ trong thi hành án. Những vụ việc phức tạp, khó thi hành, đơn vị thường tổ chức trao đổi trong các cuộc họp chuyên môn, họp Hội đồng Chấp hành viên hoặc họp liên ngành để tìm giải pháp tối ưu xử lý vụ việcĐịnh kỳ, tổ chức rà soát ányêu cầu Chấp hành viên tổ chức thi hành, nhất là những vụ việc khó khăn, vướng mắc; định kỳ hàng tuần, tháng kiểm tra tiến độ, kết quả thi hành đối với các vụ việc đã cho ý kiến, tiếp tục chỉ đạo thực hiện; phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND xã, phường tổ chức thi hành án với các biện pháp phù hợp với điều kiện của người phải thi hành án.

Kết quả về đích sớm, vượt chỉ tiêu trên giao

Với những giải pháp đồng bộ, kịp thời, cách làm hiệu quả, nên kết thúc năm 2022, Chi cục thi hành án dân sự thị xã đã về đích sớm, kết quả THADS vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; về việc đã giải quyết xong: 814/943 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 86,3% (vượt 3,3chỉ tiêu giao); về tiềnđã giải quyết xong: 30.433.724.000đồng/56.909.716.000đ có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ: 53,48% (vượt 11,48% so với chỉ tiêu trên giao)Đặc biệt, đơn vị đã tập trung giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc giao tài sản nhưng có nhiều khó khăn, vướng mắccác vụ việc buộc thực hiện hoặc không thực hiện công việc nhất định, các vụ việc khác đương sự chống đối quyết liệt kéo dài nhiều năm, như: vụ Nguyễn Thành Liên, Phan Thị Hồng Hiệp,  Tân Lập- Nhơn Lộc (cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất), vụ Bùi Hồng Khánh, Nguyễn Thị Lệ Trinh,  phường Bình Định (cưỡng chế chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật quyền sử dụng đất, quyền xây dựng nhà ở), vụ Lê Sanh Phát, Nguyễn Thị Em, ở phường Đập Đá (cưỡng chế giao đất)…. Ngoài các giải pháp hiệu quả trong tổ chức THADSđể nâng cao hiệu quả công tác, lãnh đạo Chi cục còn chú trọng các giải pháp liên quan đến công tác tổ chức bộ, nhất là trong phân công, điều phối công việc và thực hiện tốt các chế độ chính sách,kịp thời khuyến khích, động viên công chức thực hiệnnhiệm vụ; chú trọng công tác rà soát, bổ sung qui hoạch cán bộ, qua đó cử công chức đi đào tạo kịp thờichú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, đã giải quyết xong 02/02 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền,không có đơn tố cáo; thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.
         Nhờ đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, kết thúc năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã An Nhơn được Cục THADS tỉnh xếp hạng xuất sắc, Hội đồng thi đua khen thưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã suy tôn, đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho Chi cục THADS thị xã vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác THADS năm 2022. Trước đó, vào tháng 7 năm 2022, Chi cục THADS thị xã cũng đã được Cục trưởng Cục THADS tỉnh quyết định tặng Giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc, dẫn đầutrong phong trào thi đua đợt thi hành án cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống THADS.

            Hoàng Việt

Các tin đã đưa ngày: