Sign In

THADS Bình Định: Chú trọng chất lượng, hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2020

09/11/2020


Để triển khai, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự (THADS), bước vào năm 2020, Cục THADS tỉnh Bình Định đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành, với chủ đề: “Hệ thống Thi hành án dân sự đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, thi đua bứt phá, về đích sớm, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020); 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V”.

Phong trào thi đua năm 2020 được phát động ngay từ đầu năm với những Kế hoạch hành động cụ thể nhằm triển khai thực hiện trong toàn ngành các Kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự; các Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh với những nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, bám sát định hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương với mục tiêu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao năm 2020.

Phong trào thi đua năm 2020 được triển khai đến từng tập thể, công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các cá nhân với cá nhân, giữa các tập thể với nhau; từng tập thể, cá nhân đã nhiệt tình, chủ động, tự giác tham gia, lựa chọn đăng ký chỉ tiêu thi đua phù hợp với điều kiện và khả năng thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị, với nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được đăng ký ở bậc cao. Nội dung thi đua rất phong phú, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, như: thi đua kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng cơ quan Thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; thi đua cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; thi đua góp phần xây dựng nông thôn mới; thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ làm tốt công tác phát động, ký kết, triển khai, thực hiện các phong trào thi đua nên trong năm 2020, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã triển khai, tổ chức thực hiện đã đạt được nhiều kết quả cao trên tất cả các mặt công tác trong thi hành án dân sự.

Về kết quả thi hành án dân sự, mặc dù tình hình dịch biện Covid -19 phát sinh và kéo dài, tính chất phức tạp của việc thi hành án ngày càng tăng, giá trị tài sản thi hành ngày càng lớn, nhưng các cơ quan THADS trong toàn tỉnh đã nổ lực hết mình, cố gắng tổ chức thi hành đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Tổng số thụ lý: 10.311 việc, đã thi hành xong: 7.027 việc/8.353 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 84,13%, vượt 3,63% về việc so với chỉ tiêu Tổng cục giao; Về tiền: Tổng thụ lý 1.822 tỷ 041 triệu 299 nghìn đồng, đã thi hành xong 267 tỷ 047 triệu 515 nghìn đồng/593 tỷ 331 triệu 517 nghìn đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ: 45,01% về tiền, vượt 7,01% so với chỉ tiêu Tổng cục giao. Một số đơn vị đạt tỷ lệ cao về việc gồm: An Lão: 89,62%, Vân Canh 86,61%, Quy Nhơn: 86,61%, Vĩnh Thạnh: 86,21%; một số đơn vị đạt tỷ lệ cao về tiền gồm: Phù Mỹ: 62,79%, Tuy Phước: 59,29%: An Nhơn: 54,52%, An Lão: 80,39%.

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết xong 28/28 đơn khiếu nại; đạt tỷ lệ 100%; đơn tố cáo đã giải quyết xong 03/04 đơn; đạt tỷ lệ: 75%. Công tác tổ chức, cán bộ luôn được củng cố kiện toàn, phục vụ tốt yêu cầu công tác THADS; kỷ cương, kỷ luật hành chính không ngừng được tăng cường; công tác theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện đảm bảo; công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ, công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” trong công tác thi hành án dân sự tại xã Canh Hiển, Vân Canh. Qua đó, thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền, động viên, giáo dục thuyết phục người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền và nghĩa vụ có liên quan tự nguyện thi hành án, không để án tồn đọng trên địa bàn; hỗ trợ các gia đình chính sách, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Thường xuyên đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó đã đẩy mạnh phong trào thi đua về rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm đối với công việc, xã hội; thực hiện nghiêm túc “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp” và “Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên” trong các cơ quan Thi hành án dân sự.

Tiếp tục triển khai Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh với Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Bình Định về giúp Làng Hiệp Tiến, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cộng đồng dân cư, kiến nghị đến Đảng, Nhà nước có cơ chế chính sách phù hợp; hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã.

Các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, chăm lo giúp đỡ công chức trong ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đông đảo công chức và người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng, tham gia, góp phần cùng với xã hội hỗ trợ kịp thời các đối tượng khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo.

 

Qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong năm 2020, đã phát hiện những điển hình tiên tiến, những cách làm hay, mô hình mới trong công tác thi hành án dân sự để nhân rộng trong toàn ngành. Với những kết quả nổi bật nêu trên, kết thúc năm 2020, Cục trưởng Cục Thi hành án dân tỉnh tỉnh đã công nhận Danh hiệu Lao động tiên tiến cho 15 tập thể và 169 cá nhân; Giấy khen cho 7 tập thể và 51 cá nhân; công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 24 cá nhân; đề nghị Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự công nhận Lao động tiên tiến cho 01 tập thể 02 cá nhân, Chiến sĩ thi đua cơ sở 01 cá nhân và Giấy khen 01 tập thể và 02 cá nhân; đề nghị Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 06 đơn vị; Bằng khen Bộ Tư pháp cho 03 tập thể và 08 cá nhân; đề nghị công nhận 01 Chiến sĩ thi đua Ngành Tư pháp và Cờ thi đua Ngành Tư pháp cho 01 tập thể. Đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể; tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 07 cá nhân.
 
Với khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, phong trào thi đua năm 2020 trong các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh được lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực công tác; kịp thời động viên, khuyến khích công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án trong tỉnh sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng, tiến độ và hiệu quả công tác. Các nội dung, chỉ tiêu thi đua ngày càng bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, hình thức thi đua đa dạng, phong phú, nội dung thi đua thiết thực, thu hút được sự tham gia của 100% công chức, người lao động trong ngành. Nhiều lĩnh vực công tác đã được triển khai có hiệu quả, thiết thực; mối quan hệ phối hợp trong công tác tại các đơn vị ngày càng được tăng cường và phát huy hiệu quả rõ rệt. Nhờ đó, đã góp phần vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án được Tổng cục THADS giao năm 2020.
Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: