Sign In

Khối thi đua Nội chính tỉnh: Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2020

08/01/2021

Thực  hiện Quy chế hoạt động của Khối thi đua Nội chính tỉnh Bình Định; Kế hoạch số 413/KH-BTĐKT ngày 27/11/2020 của Ban thi đua – Khen thưởng tỉnh hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2020. Ngày 06/01/2021 Tại Trại giam Kim Sơn, Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng năm 2020.
 

Phong trào thi đua năm 2020 đã được các đơn vị trong Khối thực hiện sôi nổi, thiết thực, tạo động lực mạnh mẽ, động viên các tập thể và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức khắc phục khó khăn, đoàn kết chủ động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan trong Khối chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phát huy mặt đạt được trong năm 2019, Khối Thi đua Nội chính tiếp tục phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua thường xuyên và thi đua theo đợt lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương và kỷ niệm các ngày thành lập Ngành; tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đề ra các biện pháp đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua cũng như kịp thời phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức các hoạt động thi đua để nhân rộng trong toàn tỉnh.

Trong năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác của các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính, nhưng dưới sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, cùng với sự chỉ đạo điều hành sát sao, quyết liệt của Lãnh đạo đơn vị.

Kết quả 9/9 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020 góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, của tỉnh.

Trong năm Khối đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả 04 phong trào thi đua do Thủ tướng phát động, đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng 02 nhà đại đoàn kết cho hộ ông Mai Xuân Nhơn trú tại thôn Phú Lạc, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn và hộ ông Trần Ngọc Oanh trù tại thôn Phú Hữu 1, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân. Ngoài ra các đơn vị trong Khối còn xây dựng trên 14 nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do thiên tai bão lũ trên hơn 1,1 tỷ đồng; ủng hộ công tác phòng, chống Covid19 trên 600 triệu đồng.

Hội nghị đã suy tôn Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 02 đơn vị và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 đơn vị.

Hội nghị đã bầu Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định làm Khối trưởng và Công An tỉnh làm Phó trưởng Khối Thi đua Nội chính năm 2021.
Kim Lang

Các tin đã đưa ngày: