Sign In

THADS Bình Đinh: Những bước khởi động ngay từ đầu năm 2023

12/12/2022

Với tinh thần chủ động triển khai, thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm công tác 2023Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh kịp thời triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong năm; chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, tăng cường các biện pháp thi hành án, xác minh, phân loại, đề ra các giải pháp tổng thể, đồng bộ để tập trung chỉ đạo thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành, án trọng điểm, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; các vụ việc tín dụng, ngân hàng; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là khiếu nại phức tạp, kéo dài.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã yêu cầu các cơ quan THADS, căn cứ kết quả công tác năm 2022, cần đánh giá một cách thực chất những mặt công tác đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc,đề ra những giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023; tập trung nguồn lực, rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch để tổ chức thi hành các vụ việc có giá trị thi hành lớn, các vụ việc thi hành các khoản thu có giá trị trên 20 tỷ đồng, các vụ việc đã quá 03 năm chưa thi hành xong; kiểm soát chặt chẽ số vụ việc có điều kiện thi hành án, đã ra quyết định thi hành án quá 01 năm chưa thi hành xong, số việc chuyển sổ theo dõi riêng; đảm bảo chính xác số liệu thống kê, phân loại việc, tiền THADSChủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các việc thi hành án dân sự trọng điểm, phức tạp, kéo dài trên địa bàn. Kịp thời củng cố tổ chức, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, đáp ứng yêu càu nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn nghiệp vụ theo đúng quy trình; chú trọng thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra toàn diện, kiểm tra các chuyên đề trong hoạt động THADS, kịp thời phát hiện, khắc phục những vi phạm, thiếu sót, kiên quyết xử lý nghiêm các lỗi do cố ý. Kịp thời kiến nghị xử lý trách nhiệm người phải thi hành án chậm thi hành án hành chính, không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ, không đúng bản án, quyết định của Tòa án; phối hợp chặc chẽ với cơ quan chuyên môn được Chủ tịch UBND giao làm đầu mối tham mưu UBND, Chủ tịch UBND để chỉ đạo quyết liệt công tác thi hành án hành chính nhằm thi hành dứt điểm bản án, quyết định thành chính đã có quyết định buộc thi hành án.

Kết quả THADS trong 2 tháng đầu năm 2023,toàn tỉnh Bình Định phải thi hành là 4.761 việc, đã thi hành xong 877 việc/2.829 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 31%. Về tiền, tổng phải thi hành là 2.414.185.479.000 đồng, đã thi hành xong50.415.093.000 đồng/988.258.186.000 đồng có điều kiện thi hànhđạt tỷ lệ 5,10%đã giải quyết xong 03/05 đơn khiếu nại, tố cáo.

            Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: