Sign In

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự năm 2020

07/01/2020

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự năm 2020
Ngày 06/01/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự năm 2020. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS); lãnh đạo các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự 13/13 huyện, thành phố thuộc tỉnh Cao Bằng; tập thể lãnh đạo Cục THADS và toàn thể cán bộ, công chức các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng tham dự Hội nghị.
 
Các đại biểu dự Hội nghị

Trong năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo Cục THADS quán triệt, tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể công chức trong toàn Ngành. Trên cơ sở định hướng công tác THADS nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của địa phương; ngay từ đầu năm 2019, Cục THADS đã tích cực chỉ đạo các cơ quan THADS trên địa bàn triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, kịp thời các mặt công tác; Công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tiếp tục được quan tâm và ngày càng hiệu quả; Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy các cơ quan THADS tiếp tục được củng cố, kiện toàn ... Qua đó, kết quả thi hành án năm 2019 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và đi vào nề nếp. Kết thúc năm công tác 2019, các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành đạt và vượt cả 2 chỉ tiêu về việc, tiền; cụ thể: về việc đạt 98.03% (vượt 23.03% so với chỉ tiêu được giao là thi hành xong đạt 75% số việc có điều kiện thi hành), về tiền đạt 86.60% (vượt 51.60% so với chỉ tiêu được giao là thi hành xong đạt 35% số tiền có điều kiện thi hành). Với những kết quả đạt được, năm 2019 cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng là một trong  những đơn vị có kết quả thi hành án cao nhất toàn quốc, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp xếp hạng Xuất sắc (Hạng A).
Phát huy những kết quả đã đạt được, với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao, đưa công tác THADS trên địa bàn tỉnh ngày càng đạt được những kết quả tích cực và bền vững, trong năm 2020 Cục THADS tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: (1) Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị về công tác THADS, đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS các cấp. (2)  Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra. Thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành án hành chính. (3) Thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp trong THADS; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, ký kết và triển khai các quy chế phối hợp với các Ngành liên quan trong công tác THADS, góp phần giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan THADS thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. (4) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức làm công tác THADS trong sạch, vững mạnh. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, người lao động. Sắp xếp lại bộ máy tổ chức các cơ quan THADS theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, thi hành án hành chính được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao, đảm bảo kết quả công tác THADS, hành chính năm 2020 đạt kết quả cao nhất.
Đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS thay mặt Lãnh đạo Tổng cục THADS trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng luôn dành sự quan tâm, giúp đỡ, lãnh chỉ đạo đối với công tác THADS trên địa bàn trong thời gian qua. Đồng chí Phó Tổng Cục trưởng biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức ngành THADS tỉnh đã thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; đồng thời đề nghị Cục THADS tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ THADS, hành chính; Chú trọng phối hợp với các cấp ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 16 của BTV Tỉnh ủy, Chỉ thị số 09 của UBND tỉnh về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác THADS; tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc nổi cộm, có tính chất phức tạp tại địa phương; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hướng dẫn, kiếm tra, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ, trong đó tăng cường kiểm tra đột xuất, thực hiện tốt công tác phúc tra, công tác giải quyết khiếu nại, tô cáo; Siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động; đảm bảo thống nhất trong hoạt động chỉ đạo, điều hành; tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động THADS; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37 của Quốc hội về sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan THADS; lãnh đạo Cục cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động chỉ đạo, điều hành đối với công tác THADS, hành chính trên địa bàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác THADS năm 2019. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cơ quan THADS trong tỉnh cần tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai đầy đủ các nhiệm vụ Cải cách Tư pháp trong THADS, hành chính theo Chương trình trọng tâm Cải cách tư pháp giai đoạn 2016 – 2021; tổ chức triển khai hiệu quả, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tập trung thi hành có hiệu quả các vụ việc phức tạp, có giá trị lớn, các vụ án kinh tế, tham nhũng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động thực hiện việc sắp xếp, thu gọn đầu mối các đơn vị theo chủ trương của ngành dọc cấp trên và của địa phương. UBND các huyện, thành phố cần tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo đối với các cơ quan THADS tại địa phương, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động của BCĐ THADS, kịp thời cho ý kiến giải quyết  các vụ việc thi hành án phức tạp, khó thi hành hoặc còn nhiều ý kiến khác nhau giữa các cơ quan. Các Sở, ban, ngành cần phối hợp tích cực, chặt chẽ hơn nữa với cơ quan thi hành án trong quá trình tổ chức thi hành án; Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị trực thuộc chú trọng đến việc thu giữ tiền, tài sản của các vụ án trong quá trình điều tra, nhất là trong các vụ án kinh tế, tham nhũng; đảm bảo an toàn, hiệu quả đối với các vụ việc thi hành án phải tổ chức cưỡng chế; Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân 2 cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cơ quan Thi hành án. Đặc biệt quan tâm thực hiện công tác vận động, hướng dẫn đương sự tự nguyện khắc phục hậu quả, nộp tiền trong quá trình xét xử…
 
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh trao tặng Bằng khen cho cục THADS tỉnh có thành tích xuất sắc giai đoạn 5 năm (2015 - 2019).

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cục THADS tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc giai đoạn 5 năm (2015 - 2019); Bộ Tư pháp tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua Ngành Tư pháp cho 01 cá nhân và tặng danh hiệu cờ thi đua ngành tư pháp cho 01 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 31 ngày 5/4/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, thi hành án hành chính giai đoạn 2018 - 2021 ...
 
Đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS tặng cờ thi đua ngành tư pháp và Bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS.

Tại Hội nghị, Cục THADS tỉnh và Sở Tài nguyên và môi trường đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
Cục THADS tỉnh và Sở Tài nguyên và môi trường ký kết Quy chế phối hợp
 
 ĐBD - Văn phòng Cục THADS.
 
 

Các tin đã đưa ngày: