Sign In

Xây dựng Công đoàn Cục Thi hành án dân sự vững mạnh

22/01/2020

Xây dựng Công đoàn Cục Thi hành án dân sự vững mạnh
          Ngày 17/01/2020. Cục THADS tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. Tham dự Hội nghị gồm có tập thể lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể công chức, người lao động tại Cục THADS.
          Mở đầu Hội nghị, đồng chí Bàn Xuân Hùng – Chánh Văn phòng Cục THADS tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và tiến hành bầu đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm đồng chí Đặng Văn Huy – Cục trưởng, Bí thư Chi bộ Cục THADS và đồng chí Nông Tiến Dũng – Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục THADS. Hội nghị cũng bầu ra ban Thư ký ghi biên bản và xây dựng dự thảo Nghị quyết Hội nghị.
 
          Tại Hội nghị, toàn thể công chức, người lao động được nghe trình bày các báo cáo tổng kết các hoạt động chuyên môn và hoạt động công đoàn năm 2019, đồng thời nắm được tình hình thu – chi tài chính của chính quyền và công đoàn Cục THADS trong năm qua. Đồng thời tại Hội nghị đã bầu bổ sung đồng chí Võ Quang Huy làm ủy viên Ban Thanh tra nhân dân với 100% ý kiến biểu quyết nhất trí.
          Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, toàn thể công chức, người lao động phát biểu thảo luận, có ý kiến đóng góp với Hội nghị về những kết quả đã đạt được trong thời gian qua đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong năm tới. Các ý kiến của công chức, người lao động được ghi nhận và giải đáp kịp thời trên tinh thần xây dựng, phát triển và đoàn kết. Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của công chức, người lao động, đồng chí Đặng Văn Huy – Cục trưởng Cục THADS có ý kiến phát biểu chỉ đạo, đồng thời đưa ra những nhiệm vụ, phương hướng trong năm 2020 để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt công tác còn chưa thực hiện được trong năm 2019 nhằm nâng cao hơn nữa đời sống của công chức, người lao động trong Ngành. Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng, đồng chí Nông Tiến Dũng – Chủ tịch Công đoàn phát biểu sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ mới đặt ra và cụ thể hóa những nhiệm vụ cần thực hiện tại Nghị quyết.
 

          Tiếp theo chương trình, đồng chí Hoàng Thị Son – Trưởng phòng TCCB, Trưởng ban nữ công Cục THADS thực hiện công tác Thi đua khen thưởng. Đồng chí Đặng Văn Huy – Cục trưởng Cục THADS trao tặng danh hiệu cho 04 tập thể và 28 cá nhân có thành tích trong công tác năm 2019, đồng thời tiến hành khen thưởng đối với 04 thành viên tổ nữ công và 07 đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc và phát động phong trào Thi đua khen thưởng trong năm công tác mới. Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã tiến hành ký kết giao ước thi đua khen thưởng dưới sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo các phòng chuyên môn.
          Sau khi ký kết giao ước thi đua, đồng chí Nguyễn Đoàn Dũng thay mặt đoàn thư ký thông qua Nghị quyết Hội nghị và được Hội nghị nhất trí 100%.
          Kết thúc chương trình, đồng chí Nông Tiến Dũng thay mặt Đoàn Chỉ tịch và Ban Chấp hành Công đoàn Cục phát biểu bế mạc Hội nghị. Hội nghị cán bộ công chức năm 2019 của Cục THADS tỉnh Cao Bằng kết thúc vào lúc 11h30’ cùng ngày./.
                                                                  Khánh Ly – Văn phòng Cục THADS.

Các tin đã đưa ngày: