Sign In

Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

06/03/2020

Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự
Ngày 05/3/2020, tại trụ sở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cao Bằng. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cao Bằng (VietinBank Cao Bằng) tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự (THADS).
Đến dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Minh Chất - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Cao Bằng; đồng chí Đặng Văn Huy - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng; đồng chí Nông Đức Tuấn - Giám đốc (VietinBank Cao Bằng); tham dự Lễ ký kết có tập thể lãnh đạo, lãnh đạo các phòng chuyên môn, Phòng Giao dịch, Chi cục THADS trực thuộc hai đơn vị Cục THADS và VietinBank Cao Bằng.

 
 
Quy chế được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả sự phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao của mỗi bên. Hai bên thống nhất ban hành Quy chế phối hợp giữa Cục THADS Cao Bằng và VietinBank Cao Bằng trong công tác THADS với các nội dung phối hợp, gồm: Phối hợp trong trao đổi, cung cấp thông tin; trong việc phong tỏa, khấu trừ tiền trong tài khoản; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; việc triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về thi hành án có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; trong công tác xử lý nợ xấu của ngân hàng; phối hợp trong việc cung cấp, sử dụng các dịch vụ của VietinBank Cao Bằng …
Đối với VietinBank Cao Bằng nâng cao hơn nữa hoạt động quản trị tài chính, phân bổ nguồn lực tài chính bài bản và hiệu quả, đồng thời chỉ đạo các đơn vị và Phòng Giao dịch trực thuộc nghiêm túc thực hiện Quy chế này; Cục THADS tỉnh rà soát kết quả phân loại án và kết quả thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; tổng hợp báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Cục THADS tỉnh chỉ đạo các cơ quan THADS trực thuộc quan tâm triển khai nhiều biện pháp để giảm lượng án tồn, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức tín dụng. Trong đó, có các biện pháp mạnh như cương quyết cưỡng chế đối với các vụ việc đương sự dây dưa, cố ý trốn tránh nghĩa vụ phải thi hành án…
Trách nhiệm giao Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án - Cục THADS tỉnh Cao Bằng và Phòng Tổng hợp - VietinBank Cao Bằng là đầu mối theo dõi việc thực hiện Quy chế này. Định kỳ hàng năm, tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế.
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký (05/3/20202), trong quá trình thực hiện Quy chế nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các đơn vị chủ động đề xuất và cùng phối hợp giải quyết. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp này do hai bên cùng xem xét, quyết định./.
Đinh Duy.
 

Các tin đã đưa ngày: