Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2020

16/05/2020

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2020
        Ngày 14/5/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Văn Huy - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án, Chuyên viên của Cục và Chi cục trưởng, Chấp hành viên của 10 Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.
 

        Tại Hội nghị, đồng chí Bàn Xuân Hùng - Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2020. Qua báo cáo cho thấy, mặc dù đầu năm 2020 tình hình dịch bệnh và công tác sắp xếp, sáp nhập các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện phần nào gây ảnh hưởng tới việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ khiến kết quả thi hành xong về việc có sự giảm nhẹ so với cùng kỳ, song kết quả về tiền có sự tăng mạnh so với cùng kỳ và đã vượt chỉ tiêu được giao, cụ thể: Về việc đạt 78.17% (giảm 1.68% so với cùng kỳ). Về tiền đạt 68.10% (tăng 14.84% so với cùng kỳ; so với chỉ tiêu được Tổng cục giao, vượt 28.10%). Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phục Hòa và huyện Bảo Lạc là 02 đơn vị đã đạt và vượt cả 2 chỉ tiêu về việc và tiền. Toàn Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Các mặt công tác được duy trì thực hiện tốt, cụ thể: (i) Công tác chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Cục luôn theo sát các đơn vị trong việc nắm bắt tình hình, triển khai thực hiện nhiệm vụ, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc mới thụ lý; (ii) Công tác tự kiểm tra được thực hiện tốt theo đúng quy trình, đảm bảo tính chính xác trong việc phân loại hồ sơ thi hành án và tính thực chất của kết quả công tác THADS; (iii) Công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn nhân sự được thực hiện tốt, đặc biệt là trong công tác đào tạo bồi dưỡng và công tác quy hoạch, bổ nhiệm; (iv) Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được quan tâm thực hiện kịp thời nhằm động viên công chức, người lao động trong Ngành tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; (iv) Công tác văn phòng được duy trì thực hiện thường xuyên; (v) Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong công tác THADS tiếp tục được duy trì thực hiện tốt.
          Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả 06 tháng của đồng chí Chánh Văn phòng, Hội nghị tiến hành thảo luận, các Chi cục trưởng có ý kiến phát biểu cụ thể về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ tại đơn vị và đồng thời cũng đưa ra những ý kiến, đề xuất đối với Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự. Lãnh đạo Cục trực tiếp lắng nghe các ý kiến và đưa ra những phương án giải đáp khó khăn, vướng mắc của các đơn vị.
          Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự đã trao Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp đối với 02 đồng chí Hoàng Văn Lâm (Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hạ Lang) và đồng chí Phan Anh Trung (Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Hòa), đồng thời có ý kiến chỉ đạo, dặn dò với 02 đồng chí sau khi đảm nhận chức danh mới. Đồng chí Phan Anh Trung thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm phát biểu cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Cục và xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng rèn luyện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
          Hội nghị cũng được nghe triển khai, quán triệt những văn bản mới trong công tác báo cáo Thống kê Thi hành án dân sự ( Thông tư 06/2019/TT-BTP) và công tác chuyên môn nghiệp vụ (Nghị định số 33/2020/NĐ-CP) do đồng chí Đinh Ba Duy - Chuyên viên Công nghệ thông tin và đồng chí Chu Thanh Hà - Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình bày.
          Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận và triển khai những văn bản mới, đồng chí Đặng Văn Huy - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự phát biểu Kết luận Hội nghị và đưa ra những ý kiến chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới đối với các phòng chuyên môn, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố nhằm nâng cao hơn nữa kết quả thi hành án và phấn đấu thực hiện tôt hơn các nhiệm vụ được Bộ tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao. 
                                                                          Khánh Ly – Cục THADS tỉnh CB

Các tin đã đưa ngày: