Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

04/05/2017

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm  và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Ngày 26/4/2017, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2017.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục THADS trực thuộc, Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Buôn Ma Thuột, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, chuyên viên thống kê thuộc Cục. Đồng chí Bùi Đăng Thủy - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trong 06 tháng đầu năm (từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/3/2017), các cơ quan THADS trong tỉnh thụ lý: 12.050 việc, với số tiền: 1.284.415.533.000 đồng (trong đó: số cũ chuyển sang: 5.172 việc; với số tiền: 739.544.338.000 đồng; số thụ lý mới: 6.878 việc, với số tiền: 544.871.195.000 đồng). Số phải thi hành 11.965 việc, với số tiền 1.270.389.977.000 đồng. Kết quả phân loại án, có 9.090 việc có điều kiện thi hành, chiếm tỷ lệ 75,97% trên số việc phải thi hành, với số tiền 1.032.637.685.000 đồng, chiếm tỷ lệ 81,29% trên số tiền phải thi hành.
Trong số việc và số tiền có điều kiện thi hành, các cơ quan THADS trong tỉnh đã thi hành xong 5.742 việc, với số tiền 204.884.941.000 đồng, đạt tỷ lệ 63,17% về việc, 19,84% về tiền (bằng 88,9% chỉ tiêu được giao về việc, 62% chỉ tiêu được giao về tiền).

 

 
Thảo luận tại Hội nghị, các Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc đều nhất trí với đánh giá của Cục THADS tỉnh về công tác 06 tháng đầu năm, chia sẻ kinh nghiệm về việc tổ chức thi hành án, đồng thời bày tỏ quyết tâm vượt mọi khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2017.


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Đăng Thuỷ - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục THADS tỉnh biểu dương sự cố gắng của toàn Hệ thống và biểu dương các Chi cục THADS có kết quả thi hành án xong đạt tỷ lệ cao về việc và tiền; đối với Thủ trưởng các đơn vị có kết quả thi hành án về việc, tiền thấp và còn nhiều tồn tại, hạn chế thì phải giải trình trước Hội nghị và đưa ra biện pháp, giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời Cục trưởng cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, thực hiện nghiêm chế độ thời gian làm việc trong đơn vị, tích cực phòng chống tham nhũng và tiêu cực trong thi hành án dân sự, chú trọng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. Triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự; Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan Thi hành án dân sự, ban hành kèm theo Quyết định số 273/QĐ-TCTHADS ngày 22/02/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, ban hành kèm theo Quyết định số 1119/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.
Trong 6 tháng còn lại của năm 2017, Cục trưởng yêu cầu các cơ quan THADS trong tỉnh cần quyết liệt tập trung tổ chức thi hành có hiệu quả các việc thi hành án dân sự trọng điểm, thi hành dứt điểm những vụ việc lớn, phức tạp, có số tiền lớn, nhất là những vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng; bảo đảm kết quả thi hành án thực chất và bền vững. Phấn đấu đến 30/9/2017 các cơ quan THADS trong tỉnh tổ chức thi hành án đạt và vượt chỉ tiêu Tổng cục THADS giao, thi hành xong đạt tỷ lệ 71% về việc, 32% về tiền và giảm 8,5% số việc, 7% số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2018 so với chuyển kỳ sau của năm 2016 chuyển sang năm 2017 trên số có điều kiện thi hành. 
 

Các tin đã đưa ngày: