Sign In

Lớp tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2017.

12/07/2017

Lớp tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2017.
Ngày 08/7/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2017. Thành phần triệu tập tham dự Lớp tập huấn gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục; Trưởng, Phó phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục; Chấp hành viên, Thẩm tra viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, Chấp hành viên, Thẩm tra viên các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; Thư ký Thi hành án, Chuyên viên làm công tác thi hành án dân sự của Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk (Với số lượng công chức tham dự Lớp tập huấn là 155 người). Tham dự và chỉ đạo Lớp tập huấn nghiệp vụ có đồng chí Bùi Đăng Thủy, Bí thư Đảng ủy Cục – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk.Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Lớp tập huấn, đồng chí Bùi Đăng Thủy, Bí thư Đảng ủy Cục – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đánh giá Công tác thi hành án dân sự của tỉnh trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực, hoạt động công vụ và tác nghiệp thi hành án ngày càng nề nếp và cơ bản tuân thủ nghiêm túc trình tự, thủ tục thi hành án dân sự, công tác quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn được duy trì thường xuyên, góp phần quan trọng trong thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì công tác thi hành án dân sự của tỉnh vần còn một số hạn chế, tồn tại, đặc biệt, thông qua công tác kiểm tra của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và hoạt động kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tại các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc đã cho thấy, một số Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án nhận thức chưa đúng đắn, đầy đủ các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; chưa chịu đầu tư nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục thi hành án dân sự, dẫn đến kỹ năng lập biên bản giải quyết việc thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án còn nhiều hạn chế.
Đồng chí Bùi Đăng Thủy yêu cầu báo cáo viên phải truyền tải đầy đủ những quy định của pháp luật, những kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng trong công tác để Chấp hành viên và công chức làm công tác thi hành án dân sự nắm chắc các quy định của pháp luật, thực hiện đúng, đầy đủ và áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, chủ động, tích cực trao đổi, phát biểu ý kiến để Lớp tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2017 đạt hiệu quả cao.

Lớp tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2017 đã diễn ra 01 ngày. Báo cáo viên đã truyền đạt nội dung chuyên đề tập huấn, những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất của quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan Thi hành án dân sự và đánh giá những ưu điểm cũng như chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự mà các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh mắc phải trong thời gian vừa qua, đồng thời đưa ra những kinh nghiệm của các vụ việc thực tiễn và kỹ năng để giải quyết hiệu quả các vụ việc.
Lớp tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2017 được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả và thành công tốt đẹp, đã truyền tải được những nội dung kiến thức nghiệp vụ từ căn bản đến phức tạp cho Chấp hành viên và công chức làm công tác thi hành án dân sự của tỉnh. Thông qua đợt tập huấn này giúp cho Chấp hành viên và công chức làm công tác thi hành án nhận thức đúng đắn, từ đó tuân thủ nghiêm túc trình tự, thủ tục thi hành án, ra sức cố gắng, phấn đấu nỗ lực hoàn thiện mình, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của công tác thi hành án dân sự trong tình hình mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2017 và các năm tiếp theo, xây dựng Hệ thống Thi hành án dân sự của tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện.

Một số hình ảnh khác:
Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk

Các tin đã đưa ngày: