Sign In

Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự 9 tháng năm 2017

12/07/2017

Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự 9 tháng năm 2017
Ngày 07/7/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Chuyên viên thống kê Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc và toàn thể Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột. Đồng chí Bùi Đăng Thủy - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị Giao ban công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2017, đồng chí Bùi Đăng Thủy - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đánh giá kết quả các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã đạt được trong 9 tháng, thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 72,56%, bằng 102,2% chỉ tiêu được giao, về tiền đạt tỷ lệ 26,33%, bằng 82,3% chỉ tiêu được giao, tỷ lệ số việc giảm chuyển kỳ sau còn dương tăng 36%, tiền giảm chuyển kỳ sau dương 55,45%, đồng thời đồng chí cũng phân tích chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thậm chí có cả những yếu kém, sai phạm của Chấp hành viên và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự trong tỉnh và đưa ra các giải pháp, biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong 03 tháng còn lại của năm 2017. 
 
 
Hội nghị đã tập trung thảo luận việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong 03 tháng cuối năm. Tại Hội nghị giao ban, Cục trưởng yêu cầu những đơn vị đạt tỷ lệ thấp và còn nhiều tồn tại, hạn chế phải giải trình nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đưa ra giải pháp thực hiện trong 03 tháng còn lại của năm công tác để đạt được chỉ tiêu, nhiệm vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao đầu năm. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh phải nêu cao ý chí quyết liệt trong tổ chức thi hành án, đồng thời phải tập trung chỉ đạo sâu sát và đưa ra các biện pháp, giải pháp mang tính đột phá trong tổ chức thi hành án, phấn đấu đến 30/9/2017 các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tổ chức thi hành án đạt và vượt chỉ tiêu mà Tổng cục Thi hành án dân sự giao.

 

Đồng chí Bùi Đăng Thủy yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trong tỉnh thực hiện nghiêm và tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, thực hiện nghiêm chế độ thời gian làm việc trong đơn vị, tăng cường phòng chống tham nhũng và tiêu cực trong thi hành án dân sự, thực hiện nghiêm các qui định của Ngành và địa phương. Tăng cường và đề cao, chú trọng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. Bên cạnh đó đồng chí cũng yêu cầu từng đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục trực thuộc và toàn thể công chức và người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh phải tập trung, quyết liệt trong việc tổ chức thi hành án cao điểm (đợt 2) từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 30/9/207, thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là những vụ án lớn có liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng và án kinh tế, tham nhũng để thi hành dứt điểm vụ việc làm tăng mạnh số tiền thực thu và giảm mạnh số tiền chuyển kỳ sau. Kiên quyết cưỡng chế đối với các vụ việc có điều kiện thi hành mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành, không hợp tác và chống đối, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật để đến 30/9/2017, Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk hoàn thành đạt và vượt cả 4 chỉ tiêu do Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao trong năm 2017.
Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk.

Các tin đã đưa ngày: