Sign In

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018

05/12/2017

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018
Ngày 01/12/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, Chấp hành viên và Thẩm tra viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc và toàn thể Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột. Đồng chí Bùi Đăng Thủy - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018, đồng chí Bùi Đăng Thủy – Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đánh giá toàn diện kết quả công tác thi hành án dân sự của Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh đã đạt được trong năm 2017. Kết quả tổ chức thi hành án đạt được tỷ lệ rất cao, đạt và vượt 04 chỉ tiêu nhiệm vụ được Tổng cục Thi hành án dân sự giao, cụ thể: Tỷ lệ giải quyết xong về việc vượt 13,68% (chỉ tiêu giao 71%, đạt được 84,68%). Tỷ lệ giải quyết xong về tiền vượt 16,97% (chỉ tiêu giao 32%, đạt được 48,97%). Tỷ lệ giảm việc có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau vượt 2,55% (chỉ tiêu giao 8,5%, đạt được 11,05 %). Tỷ lệ giảm tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau vượt 9,61% (chỉ tiêu giao 7%, đạt được 16,61%).
Với những kết quả công tác đạt được trong năm 2017, đồng chí Bùi Đăng Thủy đã trân trọng biểu dương những thành tích đã đạt được của toàn bộ công chức và người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh. Đồng thời đồng chí cũng phân tích và chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Chấp hành viên và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự trong tỉnh để từ đó có biện pháp, giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác năm 2018 sát với thực tế để Hệ thống Thi hành án dân sự của tỉnh hoàn thành xuất sắc và bền vững các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao năm 2018.
 
 

Hội nghị đã tập trung thảo luận việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tạo sự đột phá, chuyển biến mạnh mẽ và căn bản trong năm 2018. 


Đồng chí Bùi Đăng Thủy yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trong tỉnh chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, tăng cường phòng chống tham nhũng và tiêu cực trong thi hành án dân sự, chú trọng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. Yêu cầu đội ngũ Chấp hành viên và công chức làm công tác thi hành án dân sự của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh nghiên cứu kỹ và năm chắc Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014, các văn bản hướng dẫn thi hành và nhất là các văn bản pháp luật liên quan mới ban hành để áp dụng thống nhất, chính xác, đặc biệt cần phải tuân thủ nghiêm túc quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan Thi hành án dân sự.
Bên cạnh đó đồng chí cũng yêu cầu từng đồng chí lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục, từng Chấp hành viên và công chức làm công tác thi hành án dân sự trong tỉnh phải tập trung, quyết liệt trong việc tổ chức thi hành án ngay từ đầu năm công tác, phân loại án phải chính xác, việc tổ chức thi hành án phải đảm bảo thực chất và bền vững, có biện pháp giải quyết hiệu quả những vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài. Đồng thời tập trung tổ chức thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là những vụ việc có giá trị lớn, vụ việc phức tạp, vụ việc thi hành án trọng điểm và vụ việc thi hành cho tổ chức tín dụng, ngân hàng, vụ việc án kinh tế, tham nhũng, phấn đấu đến 30/9/2018, Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao.

Một số hình ảnh khác:
 

Các tin đã đưa ngày: