Sign In

Lớp tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự năm 2019

23/01/2019

Lớp tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự năm 2019
Ngày 22/01/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự năm 2019. Thành phần triệu tập tham dự Lớp tập huấn gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục; Trưởng, Phó phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục; Chấp hành viên, Thẩm tra viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, Chấp hành viên, Thẩm tra viên các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; Kế toán nghiệp vụ thi hành án, Thư ký Thi hành án, Thủ kho, Chuyên viên, công chức làm công tác thi hành án dân sự của Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk (Với số lượng công chức tham dự Lớp tập huấn là 180 người). Tham dự và chỉ đạo Lớp tập huấn nghiệp vụ có đồng chí Bùi Đăng Thủy, Bí thư Đảng ủy Cục – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Lớp tập huấn, đồng chí Bùi Đăng Thủy, Bí thư Đảng ủy Cục – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đánh giá Công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự của tỉnh trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt trong năm 2018, Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thi hành án đạt và vượt cả 04 chỉ tiêu Tổng cục Thi hành án dân sự giao. Hoạt động công vụ và tác nghiệp thi hành án ngày càng nền nếp và cơ bản tuân thủ nghiêm túc trình tự, thủ tục thi hành án dân sự, công tác quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn được duy trì thường xuyên, đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì công tác thi hành án dân sự của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, thông qua công tác kiểm tra của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và hoạt động kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tại các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc đã cho thấy, một số lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự, Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án dân sự chưa thực hiện đúng đắn, đầy đủ các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính cũng như công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chưa chịu đầu tư nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện nghiêm túc quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan Thi hành án dân sự và trình tự, thủ tục tiêu hủy vật chứng, sung công quỹ nhà nước, thu chi, trả tiền, tài sản thi hành án còn nhiều tồn tại, hạn chế.
Đồng chí Bùi Đăng Thủy yêu cầu báo cáo viên phải truyền tải đúng và đầy đủ những quy định của pháp luật, những kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng trong công tác để Chấp hành viên và công chức làm công tác thi hành án dân sự nắm chắc các quy định của pháp luật, thực hiện đúng, đầy đủ và áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, chủ động, tích cực trao đổi, phát biểu ý kiến để Lớp tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự năm 2019 đạt hiệu quả cao.
 

Lớp tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự năm 2019 đã diễn ra 01 ngày. Báo cáo viên đã truyền đạt nội dung chuyên đề tập huấn, những vấn đề cơ bản của Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành và quan trọng nhất là kỹ năng cưỡng chế, kê biên tài sản là bất động sản, định giá, bán đấu giá tài sản trong công tác thi hành án dân sự, công tác theo dõi thi hành án hành chính và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự và đánh giá những ưu điểm cũng như chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án mà các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh còn mắc phải trong thời gian vừa qua, đồng thời đưa ra những kinh nghiệm của các vụ việc thực tiễn và kỹ năng nghiệp vụ để giải quyết hiệu quả các vụ việc.


 
Lớp tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự năm 2019 được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả và thành công tốt đẹp, đã truyền tải được những nội dung kiến thức nghiệp vụ cho Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên và công chức làm công tác thi hành án dân sự của tỉnh. Thông qua đợt tập huấn này giúp cho Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức làm công tác thi hành án trong tỉnh nhận thức đúng đắn và đầy đủ các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. Để từ đó toàn thể đội ngũ công chức làm công tác thi hành án dân sự của tỉnh tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật và ra sức cố gắng, phấn đấu nỗ lực hoàn thiện mình, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của công tác thi hành án dân sự trong tình hình mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2019 và các năm tiếp theo.


Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: