Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2019

26/04/2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2019
Ngày 24/4/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2019. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc. Đồng chí Bùi Đăng Thủy - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị đồng chí Bùi Đăng Thủy, Bí thư Đảng ủy Cục - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đánh giá kết quả công tác của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2019: Số việc phải thi hành là 14.308 việc, trong đó số có điều kiện là 9.634 việc. Số tiền phải thi hành là 1.582.755.450.000 đồng, trong đó, số có điều kiện là 754.301.277.000 đồng. Trong số có điều kiện thi hành đã thi hành xong 6.381 việc, đạt tỷ lệ 66,23%, thi hành xong về tiền là 143.705.929.000 đồng, đạt tỷ lệ 19,05%.
Một số đơn vị có kết quả thi hành án xong về việc đạt tương đối cao như: Cục Thi hành án dân sự tỉnh (90,12%), Chi cục Ea Súp (82,37%), Chi cục Krông Bông (78,01%), Chi cục Krông Pắk (77,78%), Chi cục Ea H’Leo (74,47%), Chi cục  Ea Kar (71,95%), cao về tiền như: Chi cục Ea Súp (61,03%), Chi cục Krông Pắk (37,27%), Chi cục Krông Ana (34,47%).
Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Trong số 20 việc thi hành án hành chính thuộc thẩm quyền theo dõi, các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu người phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc có văn bản kiến nghị người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án chưa thi hành án, kết quả đã giải quyết xong 04 việc. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đăng tải kịp thời thông tin về việc không chấp hành án hành chính lên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, đồng chí Bùi Đăng Thủy đã phân tích chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thậm chí có cả những yếu kém của công chức làm công tác thi hành án dân sự trong tỉnh để từ đó có giải pháp, biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong 06 tháng cuối năm 2019.
 

Hội nghị đã tập trung thảo luận việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trong 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Bùi Đăng Thủy yêu cầu những đơn vị còn nhiều tồn tại, hạn chế và có kết quả thi hành xong về tiền đạt tỷ lệ thấp phải giải trình nguyên nhân và đưa ra các giải pháp thực hiện để hoàn hành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2019.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong tổ chức thi hành án, triển khai và thực hiện có hiệu quả các phần mềm về thi hành án dân sự, tăng cường kỷ cương, kỷ luật thực thi công vụ, nhất là thời gian làm việc, tính thứ bậc trong cơ quan hành chính nhà nước. Đồng chí yêu cầu các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh phải bố trí cán bộ tiếp công dân là người có năng lực, có thái độ hòa nhã và tôn trọng nhân dân khi công dân đến làm việc nhằm giải thích cho công dân hiểu các quy định của pháp luật để công dân tự nguyện thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chú trọng và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc chế độ tài chính, kế toán và kế toán nghiệp vụ thi hành án, việc quản lý, bảo vệ trụ sở, kho vật chứng, quản lý tài sản công, nhất là xử dụng xe ô tô công của các Chi cục phải đúng quy định, nghiêm cấm việc sử dụng xe ô tô công vào việc riêng (cá nhân). Đồng thời đồng chí Cục trưởng cũng yêu cầu toàn Hệ thống phải tập trung và quyết liệt trong tổ chức thi hành án, để thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là những vụ án lớn, những vụ việc có liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, án tham nhũng, kinh tế và thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự, nhằm tăng mạnh số tiền thực thu. Kiên quyết cưỡng chế đối với các vụ việc có điều kiện thi hành mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành, không hợp tác và chống đối, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục thi hành án dân sự, đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành án hành chính, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, phấn đấu đến 30/9/2019, Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao trong năm 2019.
Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk.
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: