Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 03/6/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự

14/06/2024

           Ngày 12/6/2024, Chi cục THADS quận Cẩm Lệ tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Chỉ thị số 42-CT/TU).
 
           
           Hội nghị đã phổ biến toàn văn Chỉ thị số 42-CT/TU, yêu cầu công chức  trong đơn vị nghiêm túc thực hiện đảm bảo hiệu quả và đánh giá công tác 08 tháng đầu năm 2024 để có biện pháp hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024. Đến nay, tổng số phải thi hành là 1.622 việc; trong đó án có điều kiện thi hành là 1.146 việc, tăng 154 việc so với cùng kỳ năm 2023; thi hành xong là 721 việc, tăng 235 việc so với cùng kỳ năm 2023 (còn thiếu 20,55% so với chỉ tiêu được giao là 83,55%). Tương ứng với số tiền phải thi hành là 610.641.147.000đ; trong đó số có điều kiện thi hành 323.728.455.000đ, tăng 77.166.456.000đ so với cùng kỳ năm 2023; thi hành xong 75.771.666.000đ, đạt tỷ lệ 23,41% (còn thiếu 23,14% so với chỉ tiêu đươc giao là 46,55%).

            Mặc dù, đơn vị đã có nhiều nỗ lực, triển khai đồng bộ các giải pháp công tác nhưng kết quả thi hành án còn thấp so với mặt bằng chung của thành phố. Vì vậy, ngay sau khi nhận được Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 03/6/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự. Chi cục THADS quận Cẩm Lệ đã khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 42-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong toàn thể cán bộ công chức và người lao động. Đồng thời, chỉ đạo các Chấp hành viên tập trung nghiên cứu cụ thể hóa các nội dung quan trọng của Chỉ thị số 42-CT/TU một cách đúng đắn, khoa học, kịp thời và phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị, địa phương để bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác nhằm triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và phấn đấu trở thành đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.
 

 
           Tại Hội nghị này, đồng chí Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Cẩm Lệ phân công trách nhiệm trong lãnh đạo đơn vị về tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TU và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ định kỳ 6 tháng, hàng năm của đơn vị theo yêu cầu Chỉ thị đề ra với quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao./.
                                                                                                                                  Trần Thị Bích Dần
                                                                                                                        Chi cục THADS quận Cẩm Lệ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: